Dagpleje

Dagpleje er det primære pasningstilbud til børn fra 0-2 år og 11 mdr. Barnets sikre stabile base i det lille miljø.

Sådan skriver du dit barn op

Du skal skrive dit barn op til dagpleje via selvbetjeningsløsningen Digital Pladsanvisning. Du kan skrive dit barn op til pasning, når det er født.

Kommunen anviser en plads senest 4 uger efter udløb af den maksimale barselsorlovsperiode. Det vil sige senest, når barnet er 30 uger. Det er en forudsætning, at du har anmodet om en plads senest 4 uger efter fødslen.

Her kan du læse mere om reglerne for optagelse i et dagtilbud, og hvordan dit barn placeres på ventelisten.

Åbningstid

Dagplejen har åbent 48 timer om ugen.
Dagplejerne åbner og lukker på forskellige tidspunkter, så de dækker flest mulige familiers behov for pasning. En dagplejer åbner tidligst kl. 6.00 om morgenen og lukker senest kl. 18.00.

Pris og tilskud

I 2017 koster en plads i dagpleje 2.659 kr. pr. måned. Juli måned er gratis. Hvis du har digital postkasse, vil du modtage din opkrævning der.

Du kan få søskendetilskud, hvis du har mere end et barn, der går i institution eller i SFO på en kommunal folkeskole. Du skal betale fuld pris for familiens dyreste plads og halv pris for de andre pladser. Du kan ikke få søskendetilskud til Friskole SFO.

Økonomisk fripladstilskud kan søges af forældre, hvor familiens samlede personlige indkomst ligger under 528.200 kr. om året i 2017. Med økonomisk fripladstilskud bliver din betaling for daginstitution mindre eller bortfalder helt.

Har du spørgsmål om dagplejen

Har du spørgsmål om dagplejen, eller hvordan du skriver dit barn op til pasning, kan du kontakte dagplejen på telefon 72 53 43 00 eller mail dagpleje@fmk.dk.

Dagpleje

Læs om hvordan vi i dagplejen arbejder med udviklingen af dit barn.

Læs om hvordan dit barn placeres på ventelisten.

Økonomisk fripladstilskud kan søges af forældre, hvor husstandens samlede indkomst ligger under 528.200 kr. om året.