Vandkvalitet

Vandforsyningen i Faaborg-Midtfyn Kommune dækkes af 22 vandværker og af ca. 500 private brønde/boringer. Drikkevand i Danmark skal overholde kvalitetskravene for drikkevand.

Vandkvalitet

Vandforsyningen i Faaborg-Midtfyn Kommune dækkes af 22 vandværker og af ca. 500 private brønde/boringer.
Kommunens og Vandværkernes opgaver på vandforsyningsområdet, skal sammen sikre forbrugerne en sikker drikkevandsforsyning.  

Dårligt drikkevand?

Har du mistanke om, at dit drikkevand er forurenet så ring til Vandværket eller Miljøafdelingen.

Grænseværdier for drikkevand

Grænseværdierne for stoffers indhold i drikkevand finder du i Bekendtgørelse om vandkvalitet.

Private brønde og boringer

Ejere af private brønde og boringer, der anvender vand til eget husholdningsbrug skal udtage vandprøve hvert 5. år. Prøven bliver analyseret for kim, coliforme bakterier, E. coli, nitrat og fosfor.

Hvad testes vandprøven for?

Fold alle ud

Kimtal ved 22 °C

Kimtal ved 22 °C  er et udtryk for antallet af bakterier, der kan være naturligt forekommende i naturen. Højst tilladte værdi på ledningsnettet 200 antal/ml.

Coliforme bakterier

Er tegn på forurening med overfladevand. Må ikke forekomme i drikkevand.

E. coli

E. coli i drikkevand tyder på forurening fra f.eks. kloak, septiktank, gyllebeholder, dyr m.v.. Må ikke forekomme i drikkevand.

Nitrat (NO3)

Nitrat i for høj mængde i drikkevand kan stoffet være sundhedsskadeligt, især for spædbørn. Højst tilladte værdi: 50 mg NO3/l.

Fosfor (P)

Fosfor i drikkevandet kan være tegn på overfladeforurening fra husspildevand og lignende. Der kan ved specielle geologiske jordbundsforhold være naturligt forekomst af fosfor. Højst tilladte værdi: 0,15 mg/l P.

pH

Er et udtryk for vandets surhedsgrad. pH = 7 svarer til neutral reaktion. Højst tilladte værdi: 7 - 8,5.

Vandværker m.v.

Øvrige indvindinger herunder almene vandværker og erhvervsindvindinger har et individuelt analyseprogram som tager hensyn til hvor meget vand der indvindes og hvad det bruges til. 

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk

Kontakt

Elin Christophersen 
Telefon: 72 53 22 06
Mail: ech@fmk.dk

Louise Skov
Telefon: 72 53 21 33
Mail: louis@fmk.dk

Trine Mehlsen
Telefon: 72 53 22 14
Mail: trime@fmk.dk

Love og regler