Kæmpe-bjørneklo

Kæmpe-bjørneklo er en invasiv art, der udkonkurrerer alle andre planter. Saften er giftig og kan give kraftig udslæt. Derfor skal kæmpe-bjørneklo bekæmpes.

Hvem skal bekæmpe kæmpe-bjørneklo?

Både offentlige og private har pligt til at bekæmpe kæmpe-bjørneklo, og det gælder både ejere og brugere (dvs. også lejere og forpagtere) af arealer med kæmpe-bjørneklo. Hvis der står kæmpe-bjørneklo på dit private areal, skal du altså selv bekæmpe dem.

Hvis du ser kæmpe-bjørneklo et sted i kommunen, opfordres du til at indberette det ved tage et billede med din smartphone, med koordinater, og sende det til os pr. mail (jenak@fmk.dk).

Hvordan og hvornår skal man bekæmpe kæmpe-bjørneklo?

Der er forskellige måder at bekæmpe bjørneklo på.

  • Slåning, rodstikning eller sprøjtning skal udføres inden 31. maj. Husk, at der er specielle regler i beskyttede naturområder
  • Skærmkapning skal være foretaget inden 15. juli.

Når du har bekæmpet kæmpe-bjørneklo, skal du holde øje med området hver 2.-3. uge for at tage stilling til, hvornår og hvordan du eventuelt skal i gang med at bekæmpe planterne igen.

Hvis du har store mængder af kæmpe-bjørneklo, kan det være en god løsning at afgræsse området med kvæg, får eller geder.

Uanset hvor mange kæmpe-bjørneklo, du har, og uanset, hvordan du bekæmper dem, må der aldrig stå planter med frø på din jord.

Sådan udrydder du kæmpe-bjørneklo

Hvordan kender man forskel?

Kæmpe-bjørneklo er nem at kende. Den kan dog forveksles med andre bjørnekloarter, som er naturlige i Danmark, fx almindelig bjørneklo, som er mindre, men ligesom kæmpe-bjørneklo vokser i grøfter, levende hegn mv.

Desuden kan kæmpe-bjørneklo forveksles med kåltidsel og strandkvan.