Ejendomsskat

Ejer du en ejendom, skal du betale ejendomsskat, også kaldet grundskyld. Beløbet er fastsat ud fra SKAT´s vurdering af grunden.

Ejendomsskat 2017

Opkrævning af ejendomsskat for 2017 bliver sendt ud som papirbrev eller til din elektroniske postkasse E-boks.

Sammen med ejendomsskattebilletten er vedlagt to indbetalingskort. Der er et indbetalingskort til hver rate i 2017. Hvis du vil betale via Betalingsservice, skal du henvende dig til dit pengeinstitut med tilmeldingen, som er vedlagt.

Hvis din ejendomsskat allerede er tilmeldt Betalingsservice, så er der ikke vedlagt indbetalingskort til din ejendomsskattebillet.

Frist for betaling

  1. rate forfalder til betaling den 1. februar 2017 med sidste rettidige betalingsdag den 10. februar 2017.
  2. rate forfalder til betaling den 1. august 2017 med sidste rettidige betalingsdag den 10. august 2017.

Renter og gebyr ved for sen betaling er 0,5 % pr. påbegyndt måned fra forfald og 250 kr. pr. udsendt rykker.

Skorstensfejning

Skorstensfejning vil ikke fremadrettet blive opkrævet over ejendomsskatten. Skorstensfejerne vil med virkning fra 1. januar 2017 selv opkræve for skorstensfejning i forbindelse med ydelsen.

Hvis du har solgt eller købt ejendom

Ved ejerskifte skal ejendomsskattebilletten og evt. indbetalingskort afleveres til den nye ejer. Betalingsservice bliver automatisk afmeldt ved ejerskifte.

Har du solgt en ejendom og modtager ejendomsskattebilletten, så bedes du aflevere den til ny ejer, ejendomsmægler eller advokat.

Har du købt en ejendom og ikke modtaget ejendomsskattebilletten, så skal du kontakte BYG.

By, Land og Kultur

BYG
Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 24
teknik@fmk.dk

Telefon- og åbningstid