Takster 2017

Foto til pas og kørekort samt ID kort

Gebyr for legitimationskort til personer
over 16 år

150,00 kr.
Gebyr for foto i forbindelse med udste-
delse af pas, kørekort og legitimationskort
135,00 kr.

 Se endvidere:

Priser for pas

Priser for kørekort
 

Spildevand

I forbindelse med selskabsdannelsen på forsyningsområdet er ejerskabet og driften af tidligere offentlige spildevandsanlæg blevet overdraget til FFV Spildevand A/S. 

FFV Spildevand A/S opkræver vandafledningsbidrag for afledning af spildevand til tidligere offentlige renseanlæg og private renseanlæg. Derudover opkræver FFV Spildevand A/S tilslutningsbidrag for tilslutning til kloak samt gebyr for tømning af bundfældningstanke. 

Faaborg-Midtfyn Kommune har godkendt taksterne d. 12. december 2016

Spildevand - FFV A/S (åbner i nyt vindue)

Renovation

I forbindelse med selskabsdannelsen på forsyningsområdet er ejerskabet og driften af renovation blevet overdraget til FFV Renovation A/S.

Taksterne omfatter affald for husholdninger og erhverv.

Faaborg-Midtfyn Kommune har godkendt taksterne d. 12. december 2016

Affald - FFV A/S (åbner i nyt vindue)

Affald Erhverv - FFV A/S (åbner i nyt vindue)

Kontakt

Økonomi og Løn

Tinghøj Allé 2
5750 Ringe

okonomi@fmk.dk