Det Mobile Sundhedscenter

Vi arbejder tværfagligt og projektorienteret, så vi hele tiden kan flytte os derhen, hvor borgeren er.

Derudover følger vi op på nationale sundhedskampagner med lokale initiativer.

Det mobile Sundhedscenter har i øjeblikket følgende tilbud:

Diabetesrehabilitering efter lægehenvisning

Mindfulness efter henvisning

Sundhedsfremmetilbud til virksomheder

Kom ud af isolationen - få en følgeven

Tilbud til psykisk sårbare og sindslidende

Leder af Det Mobile Sundhedscenter
Ulrik Skyum Christensen
Telefon 72 53 60 37 mobil 75 53 60 87
Mail: uschr@fmk.dk 

Sekretær fuldmægtig Conny Elnegaard
Telefon 72 53 60 08
Mail: cme@fmk.dk

Assistent Dorthe Sonne
Telefon 72 53 60 30
Mail: dor@fmk.dk 

Elev Isabella Rosa Nielsen Marchl
Telefon 72 53 60 11
Mail: ismar@fmk.dk 

Kostvejleder, diætist Berit Knold
Telefon 72 53 60 10 mobil 72 53 60 60
Mail: bekno@fmk.dk 

Kostvejleder, diætist
Carina Dahl Christensen (barselsorlov)
Telefon 72 53 60 38 mobil 72 53 60 88
Mail: cadac@fmk.dk

Kostvejleder, diætist
Charlotte Simonsen Strøm
Telefon 72 53 60 38
Mail: csims@fmk.dk

Motionsvejleder, fysioterapeut
Kirsten Nørgaard Dahl
Telefon 72 53 60 42 mobil 72 53 60 92
Mail: kinod@fmk.dk

Virksomhedsrådgiver, fysioterapeut
Lisa Jørgensen
Telefon 72 53 60 12 mobil 72 53 60 62
Mail: ljor@fmk.dk 

Sundhedsvejleder, socialrådgiver
Henrik Pedersen Lund
Telefon 72 53 68 08 mobil 72 53 68 58
Mail: hepel@fmk.dk

Sundhedsvejleder, socialpædagog
Winnie Brandt Rössing
Telefon 72 53 60 73
Mail: winbr@fmk.dk

Frivillighedskonsulent
Marie-Louise Alleslev
Telefon 72 53 60 63
Mail: maloa@fmk.dk

Projektleder
Hanne Lund Jørgensen
Telefon 72 53 60 09 mobil 72 53 60 59
Mail: haluj@fmk.dk

Sundhedskoordinator, fuldmægtig
Pia Kalmer Jørgensen
Telefon 72 53 60 14 mobil 72 53 60 64
Mail: pkjor@fmk.dk

Kontakt

Leder af Det Mobile Sundhedscenter
Ulrik Skyum Christensen, telefon 72 53 60 37, mail: uschr@fmk.dk

Læs mere om kommunens sundhedstilbud på sundhed.dk