Byfornyelse i Brobyerne

Faaborg-Midtfyn Kommune har fået reserveret midler til byfornyelse til Nr. Broby og Brobyværk

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelse har givet tilsagn om, at de har reserveret 2 mio. kr. til byfornyelse af de centrale områder i Nr. Broby og Brobyværk.

Faaborg-Midtfyn Kommunes eget bidrag til byfornyelsesbeslutningen skal udgøre et beløb, der er mindst det dobbelte af de tildelte midler fra staten.

Midlerne kan bl.a. bruges til at opgradere byrum, vejarealer og grønne arealer, understøtte klimatilpasningsprojekter og sociale og kulturelle arrangementer. 

Se projektskitserne til områdefornyelsen

Det vil være muligt at se projektskitserne til områdefornyelsesprogrammet inden programmet lægges for til politisk behandling. 

Du kan se skitserne:

  • Onsdag den 19. april i perioden 16.30-18.00 i Nr. Brobyhallen
  • Torsdag den 20. april i perioden 16.30-18.00 i Brobyværkhallen

Skitserne kan også ses i boksen til højre.

Inddragelsesproces

I februar og marts 2017 skal Faaborg-Midtfyn Kommune sammen med borgerne, Urban Goods og Gustin Landskaber udarbejde en mere detaljeret plan for byen. Her har borgerne og foreningerne mulighed for at komme med input.

Der har blandt andet været afholdt workshop og 'byvandring'.

Derudover er bl.a. følgende tiltag været afholdt:

Proces

Processen skal munde ud i et Områdefornyelsesprogram, der senest i maj 2017 skal godkendes af kommunalbestyrelsen og herefter af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Herefter kan der igangsættes projekter under byfornyelsen, hvilket forventes at være i ultimo 2017/primo 2018.

Procesplan

Følg med på siden her for at holde dig opdateret.

Til hjemmeside

Se skitserne, der vil blive fremlagt politisk i maj 2017.

(med forbehold for mindre justeringer)

Skitserne

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til projektet, er du meget velkommen til at kontakte følgende:

Projektleder
Kirstine Tommerup
Mail: ktomm@fmk.dk
Telefon: 72 53 20 29

Projektmedarbejder
Emil J. Hansen
Mail: emjuh@fmk.dk
Telefon: 72 53 21 95