Byfornyelse i Brobyerne

Faaborg-Midtfyn Kommune har fået reserveret midler til byfornyelse til Nr. Broby og Brobyværk

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelse har givet tilsagn om, at de har reserveret 2 mio. kr. til byfornyelse af de centrale områder i Nr. Broby og Brobyværk.

Faaborg-Midtfyn Kommune bidrager selv med 4 mio. kr. Det betyder, at der i de kommende år vil ske byfornyelse for 6 mio. kr. i Nr. Broby og Brobyværk. 

Midlerne kan bl.a. bruges til at opgradere byrum, vejarealer og grønne arealer, understøtte klimatilpasningsprojekter og sociale og kulturelle arrangementer. 

Områdefornyelsesprogram godkendt af Kommunalbestyrelsen

Områdefornyelsesprogrammet blev den 12. juni 2017 godkendt af Kommunalbestyrelsen. Programmet er derfor nu sendt ind til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til endelig godkendelse. 

Se programmet i højre side.

Inddragelsesproces

I februar og marts 2017 udarbejdede Faaborg-Midtfyn Kommune sammen med borgerne, Urban Goods og Gustin Landskaber en mere detaljeret plan for byen. Her har borgerne og foreningerne haft mulighed for at komme med input.

Der har blandt andet været afholdt workshop og 'byvandring'.

Derudover har følgende tiltag været afholdt:

Se procesplanen her

Tak for hjælpen!

tak for hjælpen

Tak for de mange gode forslag, idéer og viden i forbindelse med udarbejdelsen af programmet!

Brobyerne_forside

Programmet er godkendt af Kommunalbestyrelsen, og mangler endelig godkendelse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. 

Områdefornyelsesprogrammet

Bygningsfornyelse

I forbindelse med områdefornyelsen i Brobyerne i de kommende år, vil det også være muligt at søge om støtte til bl.a. renovering af klimaskærme på boliger opført før 1960, samt nedrivning af dårlig boliger og bygninger. 

De første ansøgningsrunder forventes at være i slutningen af 2018.

Ejere der er omfattet af puljen vil modtage information via digital post, når det bliver muligt at søge.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til projektet, er du meget velkommen til at kontakte følgende:

Projektleder
Kirstine Tommerup
Mail: ktomm@fmk.dk
Telefon: 72 53 20 29