Lykkevalg

Plejehjemmet Lykkevalg er beliggende 8 km. nord for Faaborg i Korinth, et lille velfungerende og aktivt lokalsamfund tæt på Svanninge Bakker, der er et stort skov og naturområde.

Adresse og kontaktoplysninger

Lykkevalg 5B, Korinth
5600 Faaborg
Telefon: 72 53 05 16

Fakta

Antal rum  19 lejligheder med 2 rum og 8 lejligheder med 1 rum
Størrelse i m2 41,2
Antal lejligheder 27
Husleje minimum (før boligydelse) 5.050,00 kr.
Indskud minimum 15.114,00 kr.
Takster Se takster
Fødevarestyrelsens smiley ordning Smiley ordning for Lykkevalg 
Opført/ renoveret 1998
Fælles lokale/ hus Ja
Kvalitetsstandard Se kvalitetsstandarder
Tilsynsrapport/ Kvalitetsvurdering

Kvalitetsvurdering 2022

Tilsynsrapporter

Luk alle
Åben alle

Om os

Vi har et stort haveanlæg med orangeri og bålhytte samt et stort terrasseanlæg med et stort drivhus. I have og på terrasse er der opstillet i alt 8 slagtøjsinstrumenter.

Plejehjemmet Lykkevalg er pr. 1. januar 2017 certificeret som demensplejehjem.

Værdigrundlag

På Plejehjemmet Lykkevalg tager vi udgangspunkt i det enkelte menneske, bl.a. ved at:

• betragte ethvert menneske som unikt og værdifuldt.

• imødekomme det hele menneskes behov for både fysisk, psykisk, social, kulturel og åndelig omsorg, og styrker det enkelte menneskes identitet og ligeværd.

• respektere det enkelte menneskes holdninger, meninger, værdier og levevis.

• give plads og rum til livsglæde, medindflydelse og engagement for beboere, pårørende, frivillige og medarbejdere.

Som mennesker udvikler vi os livet igennem, fra vi bliver født til vi dør. Efterhånden som livet skrider frem, får vi mange erfaringer på godt og ondt med os i bagagen. Vores behov, ønsker, ressourcer og mål i livet ændrer sig også, men de forsvinder ikke.

Nogle af os oplever af forskellige årsager tab af funktionsevne fysisk eller psykisk. Det kan betyde, at vi ikke fungerer optimalt, men vi vil stadig have behov og ønsker, som vi gerne vil have opfyldt.
Vores opgave er i videst mulige omfang at støtte op den enkelte borgers behov og ønsker. Det kalder vi personcentreret omsorg.

Indflytning

Før indflytning

Det er en stor beslutning at skulle flytte på plejehjem. Derfor er det også vigtigt for os at vi kan bidrage til at overgangen bliver så tryg som muligt for dig og din familie. Når du er tilbudt og takket ja til en lejlighed vil du blive kontaktet af en medarbejder fra Plejehjemmet. Vi vil gerne tilbyde et besøg hos dig inden du flytter ind. Formålet med besøget er at du og evt. din nærmeste familie kan stille
alle de spørgsmål der må være i forhold til indflytning og at bo på et plejehjem.

Det du skal medbringe

Når du flytter på plejehjem flytter du ind i din egen lejlighed. Det betyder at det er præcis det samme som hvis du fik en lejlighed i et alm. almennyttigt boligselskab. Du skal derfor selv medbringe møbler, gardiner, sengetøj og lign.
Det eneste der stilles til rådighed ved indflytning er en plejeseng.

Det er boligselskabet Domea der administrerer lejlighederne på Plejehjemmet Lykkevalg. Det betyder at alt vedr. selve lejemålet skal henvendelse ske til Boligselskabet Domea.

Kontaktpersonsordning

Når du har sagt ja tak til en lejlighed vil en medarbejder blive udpeget som din kommende kontaktperson. Det er også kontaktpersonen der vil komme på besøg hos dig inden indflytning.

Hverdagslivet

Forplejning på plejehjemmet

Kosttilbuddet på kommunens plejehjem består af tre hovedmåltider og tre mellemmåltider.
Du tilbydes den kostform der svarer til dit behov med udgangspunkt i en ernærings vurdering.


Som beboer har du via dialog med køkkenpersonalet indflydelse på menuplanlægningen til det varme måltid og valgmulighederne til de øvrige måltider.


Køkkenfaciliteterne er forskellige på kommunens plejehjem, hvilket har betydning for omfanget af borgernes involvering i aktiviteter i forbindelse med tilberedningen af måltider.

Formålet med kosten

• Tilbyde dig en velsmagende og ernæringsrigtig døgnpleje, herunder væske.
• Medvirke til at sikre dig trivsel og velvære.
• Medvirke til at give dig gode oplevelser og øget samvær omkring måltiderne.
• Medvirke til forebyggelse af sygdom samt regulering af din ernæringstilstand

Individuelle behov

Hvis du har problemer med at tygge eller synke eller har et øget protein- og energibehov, kan vi tilbyde dig individuel tilpasset kost mht. konsistens og nærings indhold, hvilket iværksættes med udgangspunkt i en ernærings vurdering.
Du tilbydes også specialkost via lægehenvisning ved for eksempel diabetes eller allergier.

Helligdage og højtider

Vi gør ekstra ud af måltiderne på helligdage, mærkedage og ved højtider. Ved sådanne lejligheder kan du desuden få øl, vin, eller sodavand til det varme og kolde måltid.

Gæster

Gæster kan bestille mad mod betaling. Kontakt køkkenpersonalet på det enkelte plejehjem for at bestille mad.

Kan mad og måltider afbestilles?

Indlægges du på sygehus, afbestilles din døgnkost døgnet efter din indlæggelse. Derudover kan du få godtgjort et eller flere hovedmåltider ved afbestilling 24 timer før.

Sådan får du døgnkost på plejehjem

Som beboer på et af plejehjemmene i kommunen, tager du som udgangspunkt del i dagligdagen og dermed også måltiderne på plejehjemmet.
Senest to uger efter du er flyttet ind, tilbyder vi dig en ernærings vurdering med henblik på at vurdere din ernæringstilstand. Resultatet danner baggrund for den drøftelse, du efterfølgende har med personalet, så den kost du bliver tilbudt så vidt mulig svarer til dine ønsker og behov. Vi evaluerer selvfølgelig løbende og tilpasser, når du har behov for det.

Spørgsmål? Kontakt os

Lykkevalg

Lykkevalg 5B, Korinth
5600 Faaborg
Telefon: 72 53 05 16

Har du behov for at sende personfølsomme oplysninger til os, gøres det på nedenstående link:

Send sikkert via borger.dk

Send sikker via virk.dk

Leder
Linda Eckhardt
Telefon: 72 53 58 86