Borgerlig vielse

Dato og tidspunkt for vielse aftales med Borgerservice.

Vielser på Rådhuset

Foretages på Faaborg-Midtfyn Kommunes Rådhus, Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe og administrationsbygningen i Faaborg, Mellemgade 15, 5600 Faaborg:

Ekspeditionstiden for udstedelse af prøvelsesattester til vielse i kirker og borgerlige vielser er ca. 2 uger.

  • Vielse foretages alle hverdage i Borgerservices almindelige åbningstid og på lørdage mellem kl. 9.00 og kl. 12.00.

  • Dato for vielse kan ikke fastsættes, før ægteskabsbetingelserne er prøvet. I er velkomne til at ønske en dato i ægteskabserklæringen.

Vielser udenfor Rådhuset

En del af kommunalbestyrelsens medlemmer er bemyndiget til at foretage vielser udenfor Rådhuset. Hvis I ønsker at blive viet i jeres have eller et andet sted indenfor Faaborg-Midtfyn Kommune, skal I selv kontakte et kommunalbestyrelsesmedlem. I kan finde kontaktinformationerne til højre på denne side.

Når I har lavet en aftale med et af de bemyndigede medlemmer af kommunalbestyrelsen, skal I udfylde en digital ægteskabserklæring, som sendes til jeres egen bopælskommune. Derefter vil I modtage en prøvelsesattest, som skal sendes til Faaborg-Midtfyn Kommune sammen med oplysninger om, hvor og hvornår vielsen skal foregå, hvem der skal foretage vielsen samt navne og adresser på 2 vidner, som overværer vielsen.

Vielser i en anden kommune

Hvis I ønsker at blive viet udenfor Faaborg-Midtfyn Kommune, af et kommunalbestyrelsesmedlem fra Faaborg-Midtfyn Kommune, skal I selv lave en aftale om det. I skal også selv kontakte vielsesmyndigheden i den kommune, hvor I ønsker vielsen skal foregå, da vielsesmyndigheden der skal give tilladelse.

Hvis I bor i en anden kommune

Hvis I er borgere i en anden kommune og ønsker at blive viet i Faaborg-Midtfyn Kommune af en giftefoged fra jeres egen kommune, behøver I ikke kontakte Faaborg-Midtfyn Kommune for ud for vielsen, da borgmesteren har givet en generel tilladelse til dette.

Udenlandske vielser

Hvis hverken du eller din partner er dansk statsborger, nordisk statsborger, har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark, eller har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen, skal I kontakte Familieretshuset for at søge om at blive viet.

Læs mere om reglerne for at blive viet på Familieretshuset.

Kontaktoplysninger til vielser udenfor Rådhuset

Følgende medlemmer af kommunalbestyrelsen kan kontaktes for aftale om vielse uden for Rådhuset:

Anne Møllegaard
Mortensen
                   
tlf. 72 53 16 90

Jack Odgaard               
tlf. 72 53 17 16

Herdis Hanghøi            
tlf. 72 53 16 81

Lars Tribler                  
tlf. 72 53 16 99

Søren Hillers                
tlf. 72 53 16 91

Brian M. Bisgaard        
tlf. 72 53 17 03

Anstina Krogh             
tlf. 72 53 16 85

Ole Pedersen              
tlf. 72 53 16 82

Kim Aas Christensen   
tlf. 72 53 17 15

Åge Priisholm              
tlf. 72 53 17 09

Steffen Jensen
tlf. 72 53 16 94

Kristian Nielsen
tlf. 72 53 17 04

Anna Mette Borring
tlf. 72 53 17 05

Mads Holdgaard
tlf. 72 53 17 08