Børnehave

Børnehave er pasningstilbud til børn mellem 2 år og 11 mdr. og indtil forårs-SFO. Læs om pris, åbningstid og hvordan du skriver dit barn op.

Sådan skriver du dit barn op til børnehave

Du skal skrive dit barn op til børnehave via selvbetjeningsløsningen Digital Pladsanvisning. Du kan skrive dit barn op til pasning, når det er født. 

Her finder du pasningstilbuddene i de enkelte lokalområder.

Når du har skrevet barnet op, er du sikker på at få tilbudt en plads inden for 3 måneder. Her kan du læse mere  om reglerne for optagelse i et dagtilbud, og hvordan dit barn placeres på ventelisten.

Åbningstid med mulighed for udvidelse

Børnehaver har åbent 50 timer og 15 minutter om ugen.
Landsbyordninger, der er organiseret med skoler, har åbent 52 timer om ugen. 

De enkelte børnehuse åbner og lukker på forskellige tidspunkter, så de dækker flest mulige familiers behov for pasning. Har du problemer med at nå at aflevere eller hente dit barn inden for åbningstiden, har du mulighed for at søge om udvidet åbningstid

Du kan søge 

  • Fra kl. 6.00 om morgenen og indtil institutionen åbner
  • Fra institutionen lukker og indtil kl. 17.00

Kombinationstilbud

Kombinationstilbud giver familier mulighed for at kombinere pasning i dagtilbud med pasning i private pasningsordninger.

Du kan læse mere om kombinationstilbud her.

30 timers dagtilbud

30 timers dagtilbud er et tilbud til forældre, der er på barsels- eller forældreorlov. Du har ret til et 30 timers dagtilbud i det dagtilbud, som dit barn er indmeldt i, hvis du som forælder kan dokumentere, at du holder barsels- eller forældreorlov efter reglerne i barselsloven.

Her kan du læse mere om 30 timers dagtilbud (åbner i nyt vindue)

Forældrebetaling, tilskud og udmeldelse

I 2021 koster en plads i børnehave 1993 kr. pr. måned. Prisen er uden frokostordning. Juli måned er gratis. Har du valgt at få Digital Post fra kommunen, vil du modtage din opkrævning der. 

Du kan få søskendetilskud, hvis du har mere end et barn, der går i institution eller i SFO på en kommunal folkeskole. Du skal betale fuld pris for familiens dyreste plads og halv pris for de andre pladser. Du kan ikke få søskendetilskud til friskole SFO.

Du har mulighed for at søge om delvis økonomisk fripladstilskud, hvis husstandens samlede bruttoindkomst er under 576.800 kr. i 2021.

Med økonomisk fripladstilskud bliver din betaling for dagtilbud eller kommunal SFO mindre eller bortfalder helt.

Her kan du læse mere om økonomisk fripladstilskud (åbner i nyt vindue)

Udmeldelse

Der er en måneds udmeldelse til den 15. eller sidste dag i måneden via digital pladsanvisning. Hvis dit barn skal gå på friskole eller privat skole, skal du være opmærksom på, at du selv skal udmelde dit barn af sit nuværende dagtilbud.

Kvalitet og udvikling

Ledere og medarbejdere arbejder hele tiden målrettet på udvikling af de enkelte dagtilbud. Vil du læse mere om hvordan vi arbejder på at udvikle kvaliteten i dagtilbuddene, så tag et kig på siden Pædagogik og læring.

Alle institutioner arbejder efter de samme læreplansmål, men de enkelte børnehuse tilrettelægger hverdagen forskelligt. På institutionernes hjemmeside, kan du læse mere om deres pædagogiske profil og tilgangen til børnene.

Har du spørgsmål om børnehave?

Har du spørgsmål om børnehave, er du velkommen til at henvende dig til Pladsanvisningen på telefon 72 53 32 33.

Retningslinjer for optagelse i et dagtilbud

Du kan se mere om reglerne vedrørende økonomisk fripladstilskud her