Dagpleje

Dagpleje er det primære pasningstilbud til børn fra 0-2 år og 11 mdr. Barnets sikre stabile base i det lille miljø.

Sådan skriver du dit barn op

Du skal skrive dit barn på venteliste til dagpleje via digital pladsanvisning. Du kan skrive dit barn på venteliste efter fødslen.

I retningslinjer for optagelse i dagtilbud kan du blandt andet læse mere om, hvordan dit barn placeres på venteliste.

Åbningstid

Dagplejen har en ugentlig åbningstid på 48 timer om ugen. De 48 timer er fordelt på hverdage mellem tidligst kl. 6.00 og senest kl. 18.00. Den enkelte dagplejer har dog individuelle åbningstider tilrettelagt efter forældrenes pasningsbehov.

Kombinationstilbud

Kombinationstilbud giver familier mulighed for at kombinere pasning i dagtilbud med pasning i private pasningsordninger.

Her kan du læse mere om kombinationstilbud (åbner i nyt vindue)

30 timers dagtilbud

30 timers dagtilbud er et tilbud til forældre, der er på barsels- eller forældreorlov. Du har ret til et 30 timers dagtilbud i det dagtilbud, som dit barn er indmeldt i, hvis du som forælder kan dokumentere, at du holder barsels- eller forældreorlov efter reglerne i barselsloven.

Her kan du læse mere om 30 timers dagtilbud (åbner i nyt vindue)

Pris

I 2021 koster en plads i dagpleje 2.718 kr. pr. måned. Juli måned er betalingsfri. Hvis du har digital postkasse, vil du modtage din opkrævning der.

Søskendetilskud

Du kan få søskendetilskud, hvis du har mere end et barn, der går i institution eller i SFO på en kommunal folkeskole. Du skal betale fuld pris for familiens dyreste plads og halv pris for de andre pladser. Du kan ikke få søskendetilskud til Friskole SFO.

Her kan du læse mere om søskendetilskud (åbner i nyt vindue)

Hvis du vil vide, hvor meget du kan få i søskendetilskud til et barn i privat pasningsordning, kan du kontakte Pladsanvisningen.

Økonomisk friplads

Du kan søge om økonomisk fripladstilskud, hvis husstandens samlede bruttoindkomst ligger under 576.800 kr. om året i 2021. Med økonomisk fripladstilskud bliver din betaling for daginstitution mindre eller bortfalder helt.

Her kan du læse mere om økonomisk fripladstilskud (åbner i nyt vindue)

Har du spørgsmål om dagplejen

Har du spørgsmål om dagplejen, eller hvordan du skriver dit barn på venteliste, er du velkommen til at kontakte Pladsanvisningen på telefon 72 53 32 33.

Dagpleje

Læs om hvordan vi i dagplejen arbejder med udviklingen af dit barn.

Retningslinjer for optagelse i et dagtilbud

Du kan se mere om reglerne vedrørende økonomisk fripladstilskud her