Digital Pladsanvisning

Når du skal skrive dit barn op til pasning, søge friplads eller udmelde dit barn, skal du benytte Digital Pladsanvisning.

Skriv dit barn op til pasning

Du skal skrive dit barn op til pasning i et dagtilbud - dvs. dagpleje, vuggestue, børnehave samt SFO og SFO2 - via selvbetjeningsløsningen Digital Pladsanvisning. Du kan skrive dit barn op til pasning, når det er født. 

Venteliste

Anvisning af pladser sker efter anciennitet med mulighed for at ønske en bestemt plads.
Anciennitetsdatoen regnes fra dit barns fødselsdato.

Når du har skrevet dit barn op, er du sikker på at få tilbudt en plads inden for 3 måneder. Her kan du læse mere om reglerne for optagelse i et dagtilbud, og hvordan dit barn placeres på ventelisten.

Søskendetilskud

Du betaler fuld pris for familiens dyreste plads, og der ydes 50 % søskendetilskud til de efterfølgende pladser. Tilskuddet tildeles automatisk, når dit barn indmeldes i dagtilbud, og skal ikke søges særskilt.

Der ydes også søskendetilskud til børn i private daginstitutioner.

Udmeld dit barn af dagtilbud og SFO

Når du skal udmelde dit barn af dagtilbud, dvs. dagpleje, vuggestue, børnehave samt SFO og SFO2, skal du også benytte Digital Pladsanvisning og NemID. Udmeldelse skal ske med en måneds varsel til den sidste eller til den 15. i en måned.

Søg om økonomisk friplads

Du kan søge økonomisk friplads via selvbetjeningsløsningen Digital Pladsanvisning. Når du har søgt, vil du inden for 14 dage modtage et brev fra Pladsanvisningen med svar på din ansøgning.

Opkrævning i e-boks

Du vil modtage din opkrævning i din e-Boks.

Socialpædagogisk friplads

Når du skal søge om socialpædagogisk friplads skal du kontakte Opvækst og Læring på telefon 72 53 30 00.

Hvis du har fået bevilget en socialpædagogisk friplads, og du alligevel modtager en opkrævning for pasning, skal du kontakte Opvækst og Læring på telefon 72 53 30 00.

Træk i børnefamilieydelse

Børnefamilieydelsen udbetales 4 gange om året. Hvis du oplever, at du får mindre udbetalt, end du plejer, kan det være, fordi du mangler at betale for din daginstitution.

Så skal du kontakte Team Opkrævning på telefon 72 53 15 65.

Privat pasning/privat institution

Ønsker du dit barn passet i en privat institution, skal du kontakte institutionen direkte.

Hvis du ønsker dit barn passet af en privat passer eller ønsker at passe dit barn selv, er der mulighed for at søge tilskud til privat pasning.

Kontakt

Hvis du har tekniske problemer eller særlige spørgsmål, som du ikke kan finde svar på på hjemmesiden, kan du kontakte os på telefon 72 53 32 33.

Hvis du har tekniske problemer med NemID, oprettelse af digital post eller E-boks, kan du kontakte Hotline Syddanmark på tlf. 70 20 40 21 mandag - torsdag fra kl. 15.00 - 18.00.

Hvad betyder det at være reelt enlig forsørger?

Enlig eller samlevende? Her kan du læse vejledning til:

Enlige der modtager børnetilskud og fripladstilskud