Ændret praksis for opskrivning til dagtilbud

Ændret praksis fra den 1. januar 2022 for opskrivning og anciennitetsdato i dagtilbud.

Denne information er relevant for dig, som ønsker et kommunalt dagtilbud til dit barn. Af hensyn til anciennitetsdatoen og dit barns placering på ventelisten, anbefaler vi, at du så hurtigt som muligt skriver dit barn på venteliste til dagtilbud både på 0-2 års området og dagtilbud på 3-6 års området. 

Har du allerede skrevet dit barn på venteliste til dagtilbud, skal du blot se bort fra denne

Dit barns anciennitetsdato

Anvisning af pladser til dagtilbud sker efter anciennitet.

Anciennitetsdatoen er ansøgningsdatoen, hvor du skriver dit barn på venteliste til et alderssvarende dagtilbud.

Hvis du flytter til Faaborg-Midtfyn Kommune, og dit barn er skrevet på venteliste til et alderssvarende dagtilbud i nuværende bopælskommune, kan du overføre anciennitetsdatoen. Du skal dokumentere anciennitetsdatoen ved at fremsende et anciennitetsbevis fra nuværende bopælskommune.  Dét barn, der har stået på venteliste i længst tid til et konkret dagtilbud, er det barn med den bedste anciennitetsdato.

Der er en pasningsgaranti på 3 måneder fra opskrivningstidspunktet eller fra den dato, hvor du ændrer din opskrivning.

Bemærk at ændring af anciennitetsdato træder i kraft den 1. januar 2022. For alle børn, der er skrevet på venteliste til dagtilbud før den 1. januar 2022, vil det fortsat være barnets fødselsdato, der er anciennitetsdatoen.

Skriv dit barn op

Du kan skrive dit barn på venteliste, når du har født. Når du skal skrive dit barn op til kommunale dagtilbud, skal du logge på digital pladsanvisning. 

  • Dagtilbud på 0-2 års området er enten dagpleje eller vuggestue.
  • Dagtilbud på 3-6 års området er børnehave.

Når du skriver dit barn op til kommunale dagtilbud, kan du ønske bestemte pladser. Du kan læse mere om de kommunale dagtilbud på kommunens hjemmeside.

Du er velkommen til at kontakte Pladsanvisningen, hvis du har spørgsmål til anciennitetsdato eller opskrivning. Du kan kontakte Pladsanvisningen på telefon 7253 3233 eller sende en sikker mail