Vuggestue

Vuggestue er pasningstilbud til børn mellem 0-2 år og 11 mdr. Vuggestuer er altid integreret i en institution med børnehave.

Sådan skriver du dit barn op

 Du kan skrive dit barn op til dagtilbud, når det er født. Af hensyn til dit barns placering på ventelisten anbefaler vi, at du så hurtigt som muligt skriver dit barn på venteliste.

  • Anciennitetsdatoen er ansøgningsdatoen, hvor du skriver dit barn på venteliste til et alderssvarende dagtilbud.
    Hvis du flytter til Faaborg-Midtfyn Kommune, og dit barn er skrevet på venteliste til et alderssvarende dagtilbud i nuværende bopælskommune, kan du overføre anciennitetsdatoen.
    Du skal dokumentere anciennitetsdatoen ved at fremsende et anciennitetsbevis fra nuværende bopælskommune. Dét barn der har stået på venteliste i længst tid til et konkret dagtilbud, er det barn med den bedste anciennitetsdato.
  • Der er en pasningsgaranti på 3 måneder fra opskrivningstidspunktet.

Du skal logge på digital pladsanvisning med dit NemID for at skrive dit barn op til vuggestue. Du skal være opmærksom på at dagtilbud på 0-2 års området også er dagpleje, og at der ikke er vuggestuer i alle lokalområder. Pasningsgarantien omfatter derfor ikke en garanti for plads i vuggestue, men en garanti for et alderssvarende dagtilbud.

Her kan du læse mere om tilbud til 0-6-årige børn.
       (åbner i nyt vindue)

Her kan du læse mere om reglerne for optagelse i et dagtilbud
       (åbner i nyt vindue

Åbningstid med mulighed for udvidet åbningstid

Vuggestuer har åbent 50 timer og 15 minutter om ugen.
Landsbyordninger, der er organiseret sammen med skoler, har åbent 52 timer om ugen. 

De enkelte institutioner åbner og lukker på forskellige tidspunkter, så de dækker flest mulige familiers behov for pasning. Har du problemer med at nå at aflevere, eller hente dit barn indenfor åbningstiden, har du mulighed for at søge om udvidet åbningstid.

Her kan du læse mere om udvidet åbningstid.
       (åbner i nyt vindue)

Du kan søge om udvidet åbningstid tidligst fra kl. 6.00 om morgenen og indtil institutionen åbner og fra institutionen lukker og senest til kl. 17.00 om eftermiddagen.

30 timers dagtilbud

30 timers dagtilbud er et tilbud til forældre, der er på barsels- eller forældreorlov. Du har ret til et 30 timers dagtilbud i det dagtilbud, som dit barn er indmeldt i, hvis du som forælder kan dokumentere, at du holder barsels- eller forældreorlov efter reglerne i barselsloven.

Her kan du læse mere om 30 timers dagtilbud
       (åbner i nyt vindue)

Kombinationstilbud

Kombinationstilbud giver familier mulighed for at kombinere pasning i dagtilbud med pasning i private pasningsordninger.

Her kan du læse mere om kombinationstilbud
       (åbner i nyt vindue)

Pris, forældrebetaling og tilskud

I 2021 koster en vuggestueplads 3.403 kr. pr. måned. Prisen er uden frokostordning. Juli måned er gratis. Hvis du har en digital postkasse, vil du modtage din opkrævning der.

Du kan få søskendetilskud, hvis du har mere end et barn, der går i dagtilbud eller i kommunal SFO. Du betaler fuld pris for familiens dyreste plads. På de efterfølgende pladser er der 50% i søskendetilskud. Du får automatisk søskendetilskuddet.

Du kan ikke få søskendetilskud til friskole SFO.

Her kan du læse mere om søskendetilskud
       (åbner i nyt vindue)

Du har mulighed for at søge om delvis økonomisk fripladstilskud, hvis husstandens samlede bruttoindkomst ligger under under 576.800 kr. om året i 2021. Med økonomisk fripladstilskud bliver din betaling for dagtilbud eller kommunal SFO mindre eller bortfalder helt.

Her kan du læse mere om økonomisk fripladstilskud.
       (åbner i nyt vindue)

Kvalitet og udvikling

Ledere og medarbejdere arbejder hele tiden målrettet på udvikling af de enkelte dagtilbud. Under pædagogik og læring kan du læse mere om, hvordan vi arbejder på at udvikle kvaliteten i dagtilbuddene.

Alle institutioner arbejder efter de samme læreplansmål, men de enkelte institutioner tilrettelægger hverdagen forskelligt. På institutionernes hjemmeside kan du læse mere om deres pædagogiske profil og tilgangen til børnene.

Har du spørgsmål om vuggestue?

Har du spørgsmål om vuggestueplads, er du velkommen til at henvende dig til Pladsanvisningen på telefon 72 53 32 33.

Retningslinjer for optagelse i et dagtilbud

Du kan se mere om reglerne vedrørende økonomisk fripladstilskud her