Børnehuset Carl Nielsen

Der åbner en ny integreret institution i Nr. Lyndelse henholdsvis den 16. august 2021 for vuggestue og den 1. september 2021 for børnehave.

Den nye integrerede institutionen får navnet Børnehuset Carl Nielsen.

Er du forælder til et barn, der allerede er indmeldt i dagtilbud i Nr. Lyndelse/Nr.Søby området, kan du helt ekstraordinært skrive dit barn på venteliste til Børnehuset Carl Nielsen, hvis du ønsker én af disse pladser, når institutionen åbner.

Du kan først skrive dit barn på venteliste fra tirsdag den 6. april 2021.

Hvis du er interesseret i én af vuggestuepladserne den 16. august 2021 skal du skrive dit barn på venteliste via digital pladsanvisning senest den 25. april 2021.

Hvis du er interesseret i én af børnehavepladserne den 1. september 2021, skal du skrive dit barn på venteliste via digital pladsanvisning senest den 31. maj 2021.

Der er informationsmøde om Børnehuset Carl Nielsen på adressen Lumbyvej 64 C, 5792 Årslev den 15. og 22. april 2021 kl. 16.30-17.30. Du skal kontakte områdeleder Lissi Beier på telefon 7253 4570 eller mail libe@fmk.dk. hvis du ønsker at komme på besøg – tilmelding er en forudsætning for besøg.

Skal dit barn først i dagtilbud efter den 16. august eller den 1. september 2021 gælder de almindelige retningslinjer for opskrivning til dagtilbud.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Pladsanvisningen.