Børnehuset Carl Nielsen

Der åbner en ny integreret institution i Nr. Lyndelse henholdsvis den 16. august 2021 for vuggestue og den 1. september 2021 for børnehave.

Børnehuset Carl Nielsen er en del af Børneområde VEST, som også består af Myretuen i Nr. Broby og Symfonien i Nr. Søby.

Børnehuset Carl Nielsen har plads til 12 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn.

Vuggestuen starter op den 16. august 2021 og børnehaven den 1. september 2021.

Kostforplejningen vil være en del af det pædagogiske arbejde og køkkenassistenten vil være en fast åbner, således at dagen starter med det gode morgen måltid for de børn, som ikke har nået det hjemmefra.

Børnehuset vil foruden kosten sætte fokus på sang og musik.

Pædagogikken i Børneområde Vest


Vores barnesyn:

 • Børn er unikke, og det skal de støttes i at forblive.
 • Børn skal lege for at udvikle sig i samspil med børn og voksne.
 • Vi skal sikre at børnene leger/lærer/oplever.
 • Alle børn har en stemme.
 • Alle børn har ret til at blive hørt.
 • Børns stemmer er autentiske og ægte.
 • Vores opgave er at lytte til dem og tage dem alvorligt.

Vores pædagogiske fundament er sammensat af forskellige teoretikere, som alle vægter de gode relationer, børnefælleskaber, interaktioner barn -barn og barn -voksen, anerkendelse, legens betydning og de gode udviklende læringsmiljøer.

At være barn i Børneområde Vest er betydningsfuldt:

 • De udvikler sig gennem nære/sociale relationer.
 • De tilbydes deltagelse i legefællesskaber - det legende samspil, da det har stor betydning for deres udvikling.
 • At der er balance mellem færdigheder/viden og udfordringer.
 • At de ikke har problemer, men færdigheder de endnu ikke mestrer.
 • At de bliver mødt med anerkendelse.
 • At de oplever, at vi er nysgerrige på, hvad de inviterer os til at se.
 • At de inviteres ind til ”De 8 samspils temaer”, hvor vi viser glæde, guider, fanger deres opmærksomhed og sætter gode rammer for deres udvikling.
 • At læringsrum/legepladser er indbydende, spændende og inspirerende.
 • Det er i mødet med hinanden, vi påvirker hinanden til at blive dem, vi er på vej til at blive.

Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte teamleder Søren Møller smoel@fmk.dk /72 53 47 54 eller områdeleder Lissi Beier libe@fmk.dk /72 53 45 70