Forældrebestyrelser

Forældrebestyrelser er med til at præge det enkelte dagtilbuds værdier og pædagogiske retning.

Forældrebestyrelsens opgaver

Forældrebestyrelsen i dagtilbuddet har stor indflydelse på det enkelte dagtilbuds værdier og pædagogiske retning.

Forældrebestyrelsen fastsætter principper for institutionens arbejde, er med til at ansætte ledere i institutionen og inddrages i udarbejdelsen af de pædagogiske læreplaner. Desuden deltager repræsentanter fra forældrebestyrelsen ved tilsyn.

Er dit barn indskrevet i en selvejende institution, er det forældrebestyrelsen, der har driftsansvaret for institutionen og for den daglige kvalitet.

Regler for bestyrelsesarbejdet

Forældrebestyrelserne i kommunale institutioner arbejder med baggrund i en styrelsesvedtægt og en forretningsorden, hvor mål og rammer er beskrevet.

Forældrebestyrelser i kommunale dagtilbud

I de kommunale institutioner består forældrebestyrelserne af:

  • 5 repræsentanter valgt af og blandt forældre til børn i dagtilbuddet.
  • 2 repræsentanter valgt af og blandt det fastansatte personale i dagtilbuddet.

I den kommunale dagpleje består forældrebestyrelsen af:

  • 5 repræsentanter valgt af og blandt forældre til børn i dagplejen
  • 3 repræsentanter valgt af og blandt de fastansatte medarbejdere i dagplejen - repræsentanterne fordeles med 2 dagplejere og 1 pædagogisk supervisor.

I landsbyordninger indgår følgende dagtilbudsrepræsentanter i den fælles bestyrelse:

  • 2 repræsentanter valgt af og blandt forældre til børn i dagtilbuddet
  • 1 repræsentant valgt af og blandt de fastansatte medarbejdere i dagtilbuddet.

Forældrebestyrelser i selvejende institutioner

Selvejende institutioner er foreninger, der har deres egne vedtægter. Den enkelte institutions vedtægt beskriver bestyrelsens sammensætning, der kan være forskellig fra institution til institution.

Den selvejende institution indgår en driftsaftale med kommunen, og det er kommunen, der anviser pladser. Forældrebestyrelsen i selvejende institutioner har driftsansvaret for institutionen og for den daglige kvalitet.

Forældrebestyrelser i private institutioner

Private daginstitutioner har deres egen vedtægt. Private institutioner optager selv børn på venteliste og har dermed ikke en aftale med kommunen om pladsanvisning.

I private institutioner har bestyrelsen driftsansvaret for institutionen og for den daglige kvalitet.

Vil du vide mere ...

Vil du vide mere om bestyrelsesarbejdet og lovgrundlaget, så kontakt Center for Opvækst og Læring på opvaekstoglaering-vp@fmk.dk.

Principper for dagtilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune