Forsikring af børn og unge

Du har som forælder til børn i dagtilbud og skole i Faaborg-Midtfyn Kommune ansvaret for at forsikre dit barn.

Heltidsulykkesforsikring

Alle børn bør være omfattet af en heltidsulykkesforsikring med tanddækning og evt. brilledækning. Kommunen er ikke lovmæssigt forpligtet til at tegne en ulykkesforsikring for børn og unge, når de er i institution eller skole. Dette er forældrenes ansvar.

Tandskader behandles gratis i Faaborg-Midtfyn Kommunes Børnetandpleje, indtil barnet fylder 18 år. Fortsat behandling efter det 18. år skal ske hos en privatpraktiserende tandlæge for egen regning.

Vi anbefaler vores forældre at få tjekket deres forsikringer.

Ansvar

Forældre hæfter med 7.500 kr. for hver skade, deres hjemmeboende børn laver. Ifølge retspraksis gælder det børn helt ned til 5 år.

Har et hjemmeboende barn fx lavet en skade for 20.000 kr., som barnet kan bebrejdes, hæfter forældrene for 7.500 kr. og barnet for 12.500 kr.

En indboforsikring dækker forældrenes andel på 7.500 kr. og barnets andel på 12.500 kr., indtil barnet fylder 14 år. Fra barnet er 14 til 18 år, dækkes barnets andel ikke, hvis skaden er lavet med forsæt.

Spørgsmål til forsikring?

Har du spørgsmål til forsikring, kan du kontakte forsikringskontoret:

Lennart  G. Jørgensen
Mail lgj@fmk.dk

Kasper Nielsen
Mail: kasni@fmk.dk