Få appetit på et sundt frokostmåltid

Se hvad et fælles frokostmåltid kan og hvilke muligheder Dagtilbudsloven giver for frokost i dit barns institution.

Fold alle ud

Kære Forældre

Vi vil gerne vække din appetit på et sundt frokostmåltid i dit barns dagtilbud.  
Vi ved, at du hver dag lægger gode tanker og kærlighed med i madkassen, når du sørger for dit barns frokost. Men en fælles frokostordning i daginstitutionen kan være et rigtig godt alternativ.
Læs videre og find svar på, hvad der er op og ned på fælles frokostordning

Hvad kan frokostordningen

Vække barnets nysgerrighed 

Flere af kommunens institutioner har en fælles frokostordning. De oplever, at børnene er nysgerrige i forhold til maden, de bliver mindre kræsne, og de bliver inspireret til at smage nye ting. Børnene kan også opleve at få indblik i andre børns kultur.

Udvikle barnets sociale kompetencer  

Det fælles måltid er med til at udvikle børnenes sociale kompetencer. De får gode, fælles bordvaner, de lærer at deles om maden, og de lærer at vente på hinanden.

Være en kilde til læring  

Når børnene deltager i madlavningen, er frokosten en rigtig god kilde til læring. Børnene udvikler deres sanser, når de rører, dufter og smager. De lærer talforståelse, når der skal 4 æg i en dej eller 10 tallerkener på bordet. Det er også en god motorisk træning at smøre en mad eller at skrælle en gulerod, når man er 4 år. Hen over køkkenbordet får vi gode snakke om, hvor tingene kommer fra.

Hvad får dit barn

Ernæringsrigtig mad  

Alle frokostordninger vil leve op til Fødevarestyrelsens anbefalinger. Du kan derfor være sikker på, at dit barn bliver mæt og får sund og varieret mad, så barnet kan trives og lære i løbet af børnehavedagen.

Det lokale råderum  

De enkelte børnehuse har råderum til at beslutte, hvordan frokosten skal tilberedes i deres hus. Nogle steder kan der laves mad fra bunden, mens andre børnehuse vælger at få maden fra en fast leverandør.  
Det er op til bestyrelsen at beslutte, hvor stor en andel der eksempelvis skal være økologisk, om der er varm mad hver dag osv.

Kan der tages hensyn

Langt de fleste hensyn til dit barns behov kan håndteres i en fælles frokostordning.

Nogle børn må pga. allergi eller deres religion ikke få bestemte råvarer. Erfaringen fra vores egne institutioner viser, at der sagtens kan tages hensyn til dette i hverdagen, så børnene kan være en del af det fælles frokostmåltid.

Særlige hensyn håndteres med en god planlægning. Der vil altid være et alternativ til den mad, som barnet ikke må spise, eller absolut ikke vil spise. Personalet kender de enkelte børns behov og tager hensyn til dem.

Hvis barnet har svær allergi eller sygdom, kan du søge om, at dit barn bliver fritaget for frokostordningen. Ifølge loven skal alle børn i dagtilbud have tilbud om et sundt frokostmåltid på alle hverdage.

Loven giver 2 muligheder.....

Kommunal frokostordning - ordning der stemmes om

Det er flertallet i et børnehus, der bestemmer, om der skal være et fælles frokostmåltid, eller om det skal vælges fra.  
 
Hvis der er flertal for at få en frokostordning, er det  obligatorisk for alle familier at være med. Derfor skal  forældrebestyrelsen hvert andet år spørge jer forældre, om I ønsker en frokostordning.  

Betaling

Pr. 1. august 2019 koster den kommunale frokostordning 619 kr. om måneden. Som forælder betaler du for selve maden og de køkkentimer, der går med at tilberede den. Har du økonomisk fripladstilskud, får du også tilskud til at betale for maden. Du får søskenderabat, hvis du har flere børn i dagtilbud.

Forældrearrangeret frokostordning

Hvis et børnehus har valgt at stå uden for den kommunale frokostordning, kan forældrene beslutte en forældrearrangeret ordning. Her er der ingen flertalsbeslutning. Du bestemmer selv, om dit barn skal være en del af den forældrearrangerede ordning. Det er forældrekredsen, der bestemmer, hvor mange dage om ugen, der skal være fælles frokost, hvad det skal koste, og hvordan det tilrettelægges.

Betaling

Her betaler du også for selve maden og de køkkentimer, der går med at tilberede den. Har du økonomisk fripladstilskud, får du også tilskud til at betale for maden. Du får dog ikke søskenderabat.