Klageadgang på dagtilbudsområdet

Som bruger af kommunens dagtilbud har du forskellige muligheder for at klage.

Klage over kommunens service

Ønsker du at klage over den måde dit barn bliver passet på eller indholdet i dit barns daginstitution?

  • Går dit barn i en kommunal daginstitution, kan du klage over indholdet i daginstitutionen til Opvækst og Læring i Faaborg-Midtfyn Kommune.
  • Går dit barn i en selvejende eller privat institution, er det institutionens bestyrelse, der har ansvaret. Du skal derfor henvende dig til institutionens bestyrelse med din utilfredshed.

Ønsker du at klage over kommunens serviceniveau?

  • Klager over kommunens generelle serviceniveau kan ikke indbringes for en anden administrativ myndighed.

Ønsker du at klage over sagsbehandlingen i Pladsanvisningen i Opvækst og Læring?

  • Hvis du har været i kontakt med en medarbejder i Pladsanvisningen i Opvækst og Læring, og ønsker at klage over håndteringen af din henvendelse, kan du klage til chef for Opvækst og Læring Christian Elmelund-Præstekær.

Du kan sende din klage via sikker mail til Kontakt Pladsanvisningen og dagtilbudsområdet (fmk.dk) eller ringe på tlf. 72 53 32 33.

Klage over afgørelse

Ønsker du at klage over den plads dit barn har fået tilbudt?

  • Visitering af dagpleje- og daginstitutionspladser sker ud fra de politisk besluttede retningslinjer for optagelse i dagtilbud. Klager over tilbud om dagpleje- og daginstitutionspladser kan ikke indbringes for en anden administrativ myndighed.

Ønsker du at klage over en afgørelse om økonomisk fripladstilskud?

  • Er du ikke enig i en konkret afgørelse i forhold til økonomisk fripladstilskud, kan du klage over afgørelsen.
  • Du skal sende din klage til kommunen inden fire uger efter, du har modtaget afgørelsen.
  • Når kommunen har modtaget din klage, genvurderes afgørelsen inden for fire uger fra klagen er modtaget.
  • Hvis kommunen fastholder afgørelsen, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Du kan sende din klage via sikker mail til Kontakt Pladsanvisningen og dagtilbudsområdet (fmk.dk) eller ringe på tlf. 72 53 32 33.

Du kan finde mere information om klageadgang på dagtilbudsområdet i Dagtilbudsloven §97 og Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §60.