Pasning i anden kommune

Som forælder har du frit valg af pasning over kommunegrænserne, hvis det fx er mere hensigtsmæssigt for dig.

Dit barn kan skrives op til pasning i en anden kommune, end den du bor i

Du har mulighed for at skrive dit barn op til vuggestue, dagpleje eller børnehave i en anden kommune, end den du bor i. Fx hvis det er mere hensigtsmæssigt for dig i forhold til dit arbejde.

Du kan også benytte privat pasning på tværs af kommunegrænser.

Faaborg-Midtfyn Kommune kan afvise at optage børn fra andre kommuner:

  • Hvis der ikke er ledige pladser.
  • Hvis væsentlige hensyn til børn fra kommunen ellers ville blive tilsidesat.

For at blive skrevet på venteliste i en anden kommune skal du kontakte den anden kommunes pladsanvisning.

Du skal være opmærksom på, at det kan blive dyrere at få passet dit barn i en anden kommune, end den du bor i. Du kan ikke regne merudgiften ud ved hjælp af kommunernes takster for børnepasning.

Der er vedr. vuggestuepladser og dagplejepladser tale om "vægtet gennemsnit". Det betyder, at prisen for en vuggestueplads/dagpleje i anden kommune kan blive væsentligt højere.

Hvis du vil vide, hvor meget det evt. kommer til at koste ekstra, skal du kontakte pladsanvisningen i den kommune, du bor i.

Har du spørgsmål til pasning i anden kommune, er du velkommen til at kontakte pladsanvisningen på telefon 72 53 32 33.