Pulje til udvidet åbningstilbud

Fælles retningslinjer for anvendelse af puljen til udvidet åbningstid for dagtilbud, landsbyordninger og SFO

Fold alle ud

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog i december 2011 en ny dagtilbudsstruktur. Et af elementerne i den nye dagtilbudsstruktur var en beslutning om harmonisering af åbningstiden i kommunens dagtilbud. I budgetforliget for 2016 er det yderligere blevet besluttet at harmonisere åbningstiderne i både kommunens dagtilbud, landsbyordninger og SFO.

Alle har fra 1. januar 2016 åbent 50,25 timer om ugen. Ud over den pulje der i forvejen var afsat til udvidelse af åbningstiden i morgen- og eftermiddagstimerne til dagtilbud, er der afsat yderligere en pulje til udvidelse af åbningstiden i landsbyordninger og SFO.

Puljen søges individuelt, af familier med børn i dagtilbud, landsbyordninger og SFO med behov for en længere åbningstid. Puljemidlerne tildeles institutionen, så den kan ansætte personale i det konkrete tidsrum.

Hvem kan søge

Behovet for udvidet åbningstid skal være betinget af forældrenes arbejds- eller uddannelsessituation. Hvis forældrene på grund af job/uddannelse og transporttid ikke har mulighed for at aflevere og hente barnet inden for institutionens normale åbningstid, kan der søges udvidelse.

Hvordan søger man

Forældre med behov for udvidelse skal henvende sig i institutionen/SFO´en. Ansøgningsskema udfyldes i samarbejde mellem forældre og dagtilbud. Lederen af dagtilbuddet sender ansøgningen til Center for Opvækst og Læring. Centeret registrerer ansøgningen og sender en bevilling tilbage til dagtilbuddet.

Fordeling af midlerne
Fordeling af puljemidlerne vil ske efter følgende principper:
•    Udvidelse før kl. 06.00 og efter kl. 17.00 tilgodeses kun, hvis der er midler til det og efter aftale med lederen af dagtilbuddet.
•    En medarbejder kan passe 10 SFO eller børnehavebørn eller 5 vuggestuebørn
•    Morgentid prioriteres før eftermiddagstid
•    Flest mulige børn skal tilgodeses
•    Institutionen vil få overført budget til to medarbejdere i det aktuelle tidsrum.

Fordeling af midlerne

Fordeling af puljemidlerne vil ske efter følgende principper:

  • Udvidelse før kl. 06.00 og efter kl. 17.00 tilgodeses kun, hvis der er midler til det og efter aftale med lederen af dagtilbuddet.
  • En medarbejder kan passe 10 SFO eller børnehavebørn eller 5 vuggestuebørn
  • Morgentid prioriteres før eftermiddagstid
  • Flest mulige børn skal tilgodeses
  • Institutionen vil få overført budget til to medarbejdere i det aktuelle tidsrum.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til retningslinerne for udvidet åbningstid kan du henvende dig i dit barns dagtilbud, eller Center for Opvækst og Læring på tlf. 72 53 30 00.

Ikrafttræden

Retningslinjerne træder i kraft den 1. januar 2016.