Barnet i centrum

En fælles standard for arbejdet med overgange og forældresamtaler i dagtilbud.

En "rød tråd" i barnets udvikling

"Barnet i centrum" fastsætter en fælles standard for afholdelse af forældresamtaler og skaber systematik i dagtilbuddets arbejde med overgange.

Således medvirker "Barnet i centrum" til at skabe en "rød tråd" gennem børns udvikling og læring, fra barnet starter i dagpleje/vuggestue, til det begynder i skole.

I januar 2015 påbegyndte børnehusene og dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune arbejdet med "Barnet i centrum" ved at udarbejde systematiske overgangsbeskrivelser for alle børn, som flytter mellem dagpleje og dagtilbud og mellem dagtilbud og skole.

En logbog over barnets udvikling

"Barnet i centrum" fungerer som en logbog, hvori pædagoger og dagplejere beskriver barnets udvikling inden for motorik, sprog, personlige og sociale kompetencer. Med forældrenes samtykke videregives materialet til medarbejdere i dagplejen, dagtilbud og skolen.

Forældresamarbejdet i fokus

Ud over at fungere som logbog skaber "Barnet i centrum" en fælles standard for afholdelse af forældresamtaler i dagtilbuddet. Den nye standard skal bidrage til at skabe de bedst mulige rammer for samarbejdet mellem dagtilbud og forældre i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Barnet i centrum

Materialet er udarbejdet i et samarbejde mellem institutioner, Dagplejen og Center for Opvækst og Læring.