Digitale dagtilbud

Læs mere om de nye digitale læringstiltag på dagtilbudsområdet.

Digital læring i dagtilbud

Målet er at understøtte visionen om den digitale kommune og udviklingsstrategiens ambition om at være vidensskabende på børne- og uddannelsesområdet.

Fra  2015 til 2019 har der været afsat midler til et projekt med lancering af nyt netværk af digitale nøglemedarbejdere, indkøb af mediepakker samt understøttelse af pædagogisk udviklingsarbejde omkring digital leg og læring i alle kommunale og selvejende dagtilbud.

Hvorfor er digital læring i dagtilbud vigtig?

Målsætningen har været, at der i kommunens daginstitutioner igangsættes forsøg med anvendelse af interaktive læringsredskaber, således at:

  • Alle børn får adgang til tidssvarende digitale redskaber
  • Alle børn deltager i veltilrettelagte didaktiske læringsaktiviteter, hvor digitale redskaber anvendes i arbejdet med de 6 lovbestemte læreplanstemaer
  • Alle børn lærer at forholde sig nuanceret til de digitale medieindtryk, de møder i deres hverdag
  • At børn ikke blot oplever verden gennem teknologien, men lærer at anvende teknologien til at forstå, bearbejde, beskrive og handle i den verden, de lever i

Erfaringerne fra projektet vil nu indgå i arbejdet med at udarbejde en handleplan for digital leg og læring på dagtilbuds- og skoleområdet.

Du kan finde inspirationsvideoer og få mere viden om arbejdet med digital læring i dagtilbud på vores nye hjemmeside.

Digital læring

På hjemmesiden finder du videoguides, viden og inspiration til arbejdet med digital læring i dagtilbud.