Inklusion i dagtilbud

Inklusion er alle børns ret til at være en del af et fællesskab.

Inklusion er fællesskab

Alle børn skal have muligheder for at udfolde deres potentialer. Alle børn skal forlade kommunens institutioner med mod på livet og lyst til at lære mere. Det fremgår af Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi. Forudsætningen for, at dette kan ske, er, at alle børn er deltagere i det sociale fællesskab, hvor læring og udvikling finder sted.

Fokus på inklusion i dagtilbud

Inklusion har været et politisk indsatsområde siden 2010.

I dagtilbuddene arbejder alle medarbejdere målrettet med inklusion og med at systematisere den tidlige forebyggende indsats. Indsatserne retter sig både mod barnet og mod institutionens pædagogiske praksis. Fællesskaberne skal indrettes således, at flest mulige børn er inkluderet, og indsatserne vurderes løbende.

Inklusion i lovgivningen

Dagtilbudsloven lægger vægt på, at dagtilbud er inkluderende fællesskaber, og at alle børn har gode venner og trygge voksne, de kan være sammen med.

Danmark har internationalt forpligtet sig til at arbejde med inklusion. Derfor er det skrevet ind i både Dagtilbudsloven og Faaborg-Midtfyn Kommunes Børne- og Ungepolitik.

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende inklusion på dagtilbudsområdet, så kontakt et af vores børnehuse, eller kontakt Opvækst og Læring på opvaekstoglaering-vp@fmk.dk.