Kvalitet på dagtilbudsområdet

Udviklingen af standarder for kvalitet skal bringe os fra overordnede værdier til konkrete succeskriterier for god kvalitet i dagtilbuddene.

Kvaliteten i fokus

I 2014 godkendte Kommunalbestyrelsen en kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet, der sætter klare mål for den kvalitet, der ønskes i de enkelte tilbud.

I perioden 2016 - 2018 vedtog kommunalbestyrelsen en "Børne- og Ungepolitik" samt 4 strategier, og i juli 2018 trådte en ny dagtilbudslov i kraft.

I øjeblikket arbejdes der med at udvikle nye standarder og handleplaner for kvaliteten på det samlede dagtilbudsområde. Indtil dette arbejde er afsluttet, er den nuværende kvalitetsstandard fortsat gældende.

Kvalitetsstandard med klare mål

Kvalitetsstandarden sætter mål for arbejdet med:

  • læringsmiljøer
  • inklusion
  • tidlig forebyggende indsats
  • overgange fra dagpleje til institution - og fra institution til skole
  • ledelse
  • forældresamarbejde

Opfølgning via tilsyn

Kommunen er forpligtet til at føre tilsyn i dagtilbuddene og sikre, at de lever op til dagtilbudsloven og de rammer, som kommunerne har formuleret. Det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem lovgivningen og de standarder, kommunalpolitikerne har formuleret, og den pædagogiske praksis i dagtilbuddene.

Kommunens tilsyn skal sikre, at arbejdet i den pædagogiske praksis lever op til lovgivning og standarder, og at der foregår en løbende kvalitetsudvikling på fagområdet, så også på tilsynsområdet foregår der i øjeblikket udviklingsarbejde.

Børn på rutsjebane

Kvalitetsstandarden for dagtilbudsområdet er vedtaget af Kommunalbestyrelsen 10. juni 2014.