Sprogvurdering i dagtilbud

3-årige børn sprogvurderes for at finde ud af, om barnet har de sproglige redskaber, som barnet har brug for.

Sprogvurdering af 3-årige børn i dagtilbud

I henhold til dagtilbudsloven § 11 gennemføres en sprogvurdering af børn, der er i dagtilbud, hvis det skønnes, at barnet har sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering.

Sprogvurderingen udføres af en pædagog i daginstitutionen, som har særlige kompetencer til det.

Formålet med at sprogvurdere 3-årige børn er at finde ud af, om barnet har de sproglige redskaber, barnet har brug for som 3-årig. Det giver mulighed for tidligt at støtte de børn, der har behov for det. Derfor foretager personalet sprogvurderinger i perioden, fra barnet er 2 år og 10 måneder, til barnet er 3 år og 4 måneder.

Er du i tvivl om dit barns sproglige udvikling, kan du altid kontakte personalet i institutionen.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til:

Tale/hørekonsulent Laila Grønning 
Telefon 72 53 31 74

Sprogvurdering af 3-årige børn, der ikke er i dagtilbud

Alle børn, der ikke er i dagtilbud, skal ifølge dagtilbudsloven sprogvurderes i perioden, fra barnet er 2 år og 10 måneder, til barnet er 3 år og 4 måneder. Hvis et barn, der ikke er optaget i dagtilbud, ikke er blevet sprogvurderet i 3 års alderen, skal der gennemføres en sprogvurdering inden skolealderen.

Sprogvurderingen foretages i den daginstitution, der er nærmest jeres bopæl.

For børn uden for dagtilbud gælder, at det er obligatorisk for forældrene at lade deres barn sprogvurdere.

I tilfælde af at forældrene ikke overholder deres pligt til at lade deres barn deltage i sprogvurdering eller eventuel sprogstimulering, skal kommunen standse tildeling af børnefamilieydelse.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til:

Tale/hørekonsulent Laila Grønning
Telefon 72 53 31 74.

Sprogvurdering af flersprogede børn, der ikke er i dagtilbud

For flersprogede børn er det flersprogskonsulenter, der foretager sprogvurderingen.

Hvis det flersprogede barn ved en sprogvurdering skønnes at have behov for sprogstimulering, og forældrene vælger ikke at lade deres barn optage i en daginstitution, skal barnet deltage i 30 timers sprogstimulering pr. uge i en daginstitution,

For børn uden for dagtilbud gælder, at det er obligatorisk for forældrene at lade deres barn sprogvurdere.

I tilfælde af at forældrene ikke overholder deres pligt til at lade deres barn deltage i sprogvurdering eller eventuel sprogstimulering, skal kommunen standse tildeling af børnefamilieydelse.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til:

Center for Opvækst og Læring
Telefon nr. 72 53 30 00

Kontakt

Har du spørgsmål til sprogvurdering, kan du kontakte et af vores børnehuse, eller:

Tale/hørekonsulent
Laila Grønning
Telefon 72 53 31 74