Tilsyn og kvalitet i dagtilbud

Tilsyn sikrer, at forældre og børn får den service, Kommunalbestyrelsen har besluttet, og at tilbuddene lever op til lovgivningen.

Tilsyn

Kommunalbestyrelsen skal ifølge dagtilbudsloven føre tilsyn i alle dagtilbud i kommunen.

Tilsynet skal sikre:

  • At dagtilbuddet efterlever de mål og rammer, der er fastlagt af Kommunalbestyrelsen.
  • At dagtilbuddet efterlever lovens mål om at sikre alle børns læring, udvikling og trivsel.
  • At dagtilbuddet er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde.
  • Udvikling af fortsat høj kvalitet i dagtilbuddets kerneydelse.

Rammer for tilsyn

Tilsyn i Faaborg-Midtfyn Kommunes dagtilbud sker ud fra en politisk fastsat ramme, der både sikrer, at kvaliteten kontrolleres, samt at dagtilbuddene modtager anvisninger til, hvordan kvaliteten kan videreudvikles.

Læs mere om de politisk vedtagne rammer for tilsyn her.

På baggrund af tilsynsprocessen udarbejdes der som minimum hvert andet år et tilsynsnotat for det enkelte dagtilbud. Det senest modtagne tilsynsnotat er tilgængeligt på dagtilbuddets hjemmeside.

Tilsyn i Faaborg-Midtfyn Kommunes dagtilbud omfatter; kommunale, selvejende og private dagtilbud samt private pasningsordninger.

 

 

Rammer for tilsyn i dagtilbud

Kontakt

Vil du vide mere om kvalitet og tilsyn i dagtilbud, så kontakt Center for Opvækst og Læring via mail til opvaekstoglaering-vp@fmk.dk