Etablering af privat institution

Private institutioner har ret til at etablere sig i en kommune, når de opfylder kommunens regler for godkendelse.

Kommunens kriterier for godkendelse

Som privat leverandør kan du blive godkendt til at drive privat børnehave eller vuggestue, når du opfylder kommunens kriterier for godkendelse.

Institutionen godkendes til et antal vuggestue- eller børnehavebørn. Det godkendte antal børn er det antal børn, der maksimalt kan være indskrevet på samme tid. Der er altså ikke tale om et gennemsnit af børn over året.

Som det fremgår af kriterierne, er de vigtigste elementer i godkendelsen:

  • En bygning, der er godkendt til formålet
  • Vedtægter, der afspejler institutionens intentioner om driften
  • Mulighed for at stille driftsgaranti

Driftsgarantien udmåles efter det antal vuggestue- og børnehavebørn, som institutionen er godkendt til. Garantien svarer til 1 måneds kommunalt driftstilskud pr. barn.

Har du spørgsmål til godkendelse af privat institution, kan du få råd og vejledning i Opvækst og Læring via mailen opvaekstoglaering@fmk.dk eller telefon 72 53 30 00.

Godkendelse af bygning

Byggeloven stiller høje krav til godkendelse af institutionsbygninger. Det er derfor en god idé at gå i dialog med kommunens byggeafdeling på et tidligt tidspunkt i projektet.

Uanset om du vil etablere en skovbørnehave eller en traditionel institution, skal lokalerne leve op til byggeloven.

Du kan få råd og vejledning hos byggekontoret på mailen teknik@fmk.dk eller på telefon 72 53 21 04.

Økonomi

Kommunen udbetaler driftstilskud til private institutioner svarende til det aktuelle børnetal. Tilskuddets størrelse er udmålt efter, at institutionen har åbent i minimum 50 timer og et kvarter pr. uge. Private institutioner fastsætter selv størrelsen af forældrebetalingen.

Private institutioner er ikke omfattet af den kommunale pladsanvisning og digital opskrivning. Institutionerne skal selv føre venteliste over børn, der ønsker plads, samt indmelde børn i institutionen.

Forældre i privat institution

Forældre med barn i privat institution har de samme muligheder for at få søskendetilskud samt søge økonomisk friplads som øvrige familier.