Private institutioner

I Faaborg-Midtfyn findes en række private institutioner, der er godkendt til at drive vuggestue eller børnehave.

Sådan skriver du dit barn op

Vil du skrive dit barn op til en plads i en privat institution, skal du kontakte institutionen. Private institutioner har deres egen venteliste og er ikke en del af Digital Pladsanvisning.

Her finder du private institutioner i de enkelte lokalområder.

Åbningstid

Private institutioner beslutter selv deres åbningstid. P.t. har alle institutioner åbent minimum 50 timer og et kvarter om ugen ligesom de kommunale institutioner.

Pris og tilskud

Private institutioner fastsætter selv deres pris for børnepasning. Vælger du en privat institution, har du de samme muligheder for tilskud som til en plads i et kommunalt tilbud. Du kan dog kun få tilskud svarende til den kommunale takst.

Du kan få søskendetilskud, hvis du har mere end et barn, der går i institution eller i SFO på en kommunal folkeskole. Du skal betale fuld pris for familiens dyreste plads og halv pris for de andre pladser. Du kan ikke få tilskud til friskole SFO.

Økonomisk fripladstilskud kan søges af forældre, hvor familiens samlede personlige indkomst ligger under 576.800 kr. om året. Med økonomisk fripladstilskud bliver din betaling for daginstitution mindre eller bortfalder helt.

Kvalitet og tilsyn

Private institutioner skal opfylde den samme kvalitetsstandard som kommunale institutioner. Kommunen fører tilsyn med kvaliteten i de private institutioner.

Værktøjskasse til private institutioner

Vi har samlet en værktøjskasse med oplysninger til de private institutioner - se den her.