Værktøjskasse for private institutioner

Som privat institution har du brug for en række værktøjer til arbejdet med børn. Vi har samlet en oversigt her.

Godkendelseskriterier

Dagtilbudsloven er lovgrundlag for kommunale, selvejende og private dagtilbud.

Du kan finde den aktuelle lov her.

Som privat leverandør skal du opfylde kommunens kriterier for godkendelse.

Institutionen godkendes til et antal vuggestue- eller børnehavebørn. Det godkendte antal børn er det antal børn, der maksimalt kan være indskrevet på samme tid. Der er altså ikke tale om et gennemsnit af børn over året.

Faaborg-Midtfyn Kommune skriver om de private institutioner her.

Det er ligeledes et kriterie, at man arbejder med pædagogiske læreplaner i institutionerne, og at de godkendes.

Link til Læreplansskabelon og vejledning. Skabelonen kan fås som Word-fil ved henvendelse til Opvækst og Læring.

Har du spørgsmål til godkendelse af privat institution, kan du få råd og vejledning i Opvækst og Læring (dagtilbudsområdet) på telefon 72 53 30 00.

Børne og Ungepolitik, handleguide, beredskabsplan og underretninger

I arbejdet med børn og unge tager vi i Faaborg-Midtfyn Kommune udgangspunkt i relationerne omkring det enkelte barn.

Derfor har vi udarbejdet en Børne og Ungepolitik, der beskriver, hvordan vi arbejder med børn i kommunen.

Til arbejdet med børn med særlige behov er der udarbejdet en handleguide til brug for alle.

Kommunen har udarbejdet en beredskabsplan, der skal hjælpe i arbejdet med at beskytte børn og unge mod overgreb.

Læs mere om beredskabsplanen

Har I et akut problem, kan I kontakte dagvagten i Opvækst og Læring:

TidsrumTelefonnummer
Mandag og tirsdag kl. 8.00 - 15.3072 53 30 00
Onsdag kl. 8.00 - 15.3072 53 05 30
Torsdag kl. 8.00 - 17.3072 53 30 00
Fredag kl. 8.00 - 12.3072 53 30 00

Hvis I skulle få brug for at kontakte os uden for almindelig arbejdstid (altså ud over de ovenstående tidsrum), skal I kontakte Politiet på tlf. 114. Derigennem kontaktes vores døgnvagt, som også kan tilkaldes. Det er således Politiet, der ringer til døgnvagten, som efterfølgende tager over ift. barnet og arbejder sammen med Politiet om, hvordan den konkrete situation håndteres.

Indsatsplaner for børn danner grundlag for det tidlige forebyggende arbejde. En god indsatsplan understøtter en systematisk, målfokuseret og didaktisk indsats omkring barnet.

Støtteforanstaltninger for børn med særlige behov

Hvis dit barn ikke trives og udvikles i sit dagtilbud, yder kommunen forskellige former for støtte afhængig af barnets behov. Læs mere her.

Hvis en institution har arbejdet med indsatsplaner for et barn gennem en periode og vurderer, at barnet ikke trives og udvikles tilstrækkeligt med den støtte, institutionen kan yde, er der mulighed for at søge om ekstra støtte.

Ansøgningen skal sendes som sikker mail til Center for Opvækst og Læring.

Du kan åbne ansøgningsskemaet her.

Ift. vurdering af skoleudsættelse kan I læse om udsat skolestart her.

Tilsyn og kvalitet

Kommunalbestyrelsen skal ifølge dagtilbudsloven føre tilsyn i alle institutioner i kommunen.

Læs mere om tilsyn.

Læs også vores kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet her.

Samarbejde og kontakt

Kontakt til Center for Opvækst og Læring, på telefon nr. 72 53 30 00.

Oplysninger om fripladstilskud og søskenderabat samt frokostordninger kan fås ved henvendelse til Rikke Duus på telefon nr. 72 53 32 07.

Sikkerhed og tilsyn

Fold alle ud

Sundhedstilsyn

Føres i samarbejde med Den kommunale SundhedstjenesteMan skal selv kontakte sundhedsplejen for tilsyn. Det er ikke et krav.

Legepladstilsyn

Føres i samarbejde med ekstern legepladskonsulent.Anbefales, at man får gennemset sin legeplads 1 gang årligt af en legepladskonsulent, som man selv kontakter og betaler for.
Se også punktet i Dagtilbudslovens vejledning (se under "øvrig sikkerhed" hvad vejledningen hedder).

Brandsyn

Føres i samarbejde med kommunens brandinspektør.Brandsyn foretages i forbindelse med godkendelse af institution.
Anbefales, at man kontakter brandinspektøren og hører, om vedkommende kommer kontinuerligt fremover.

Bygningstilsyn

Føres i samarbejde med Fagsekretariat Teknik og Miljø. Byggesagsafdelingen i kommunen.

Arbejdsmiljø

Føres af institutionens arbejdsmiljøgruppe og Arbejdstilsynet.Arbejdstilsynet aflægger også besøg i privatinstitutioner. De kommer af sig selv.

Tilsyn med levnedsmidler

Føres af evt. køkkenleder/leder og FødevarekontrollenHvis der produceres mad, skal køkken registreres.
Tjek Fødevarestyrelsens hjemmeside. Der ligger et registreringsskema med informationer. Skemaet er udarbejdet, så en fiskehandler også kan bruge det - se bort fra det og udfyld det, der er relevant for jer. Er I i tvivl, så ring til Fødevarestyrelsen og bed om hjælp.
Endvidere er der hygiejnekurser, det ved de også noget om. Man kan tage dem på nettet.

Øvrig sikkerhed

  • Sovestillinger
  • Røgfri
  • Seler
  • Legetøj
  • Transport
  • Børneattester (selvejende og private)
Føres i samarbejde med sundhedsplejerske og konsulenter fra Center for Opvækst og Læring

Regler i dette punkt kan læses i vejledningen til Dagtilbudsloven.

Indenrigs- og Socialministeriets vejledning "Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud".

Nogle af tingene vil I også kunne drøfte med sundhedsplejen.

Børneattester og straffeattester skal indhentes på alle ansatte.