Private pasningsordninger

Som alternativ til de kommunale tilbud kan du vælge at passe dit eget barn eller få tilskud til privat pasning.