Jeg vil oprette en privat pasningsordning

Vil du være selvstændig og passe andre folks børn, kan du blive godkendt til at drive en privat pasningsordning.

Sådan fungerer ordningen

Som privat pasningsordning skal du selv skabe kontakt med familier, der ønsker at købe pasning hos dig.

Du kan blive godkendt til at passe op til 5 børn.

Når du passer et barn, betaler familien dig den fulde pris, som du tager for pasningen. Forældrene har derefter mulighed for at søge om tilskud til privat pasning ud fra fastsatte takster.

For at komme i gang skal du have kontakt med mindst en familie, der ønsker pasning hos dig.

Når du laver en pasningsaftale med en familie, skal I indgå en skriftlig aftale, der indeholder:

 • Oplysninger om løn og arbejdstid
 • Opsigelsesvarsel
 • Pasning i forhold til ferie og sygdom i din pasningsordning
 • Pasning i forhold til sygdom ved barnet
 • Aftale om tavshedspligt.

Sådan bliver du godkendt som privat pasningsordning

Når du har kontakt med en familie, der ønsker at søge om tilskud til privat pasning, skal forældrene sende ansøgningen og pasningsaftalen til kommunen.

Vi kontakter dig herefter for at aftale et godkendelsesbesøg hos dig. Du kan godkendes til at modtage op til 5 børn inkl. egne børn (0-5 år).

 • Godkendelsen omfatter dine personlige kvalifikationer og de fysiske rammer på pasningsadressen. Desuden bliver det vægtet, hvor meget plads børnene har til at røre sig på indendørs såvel som udendørs.
 • Du skal kunne skabe gode læringsmiljøer for børnene.
 • Du skal tale dansk og kunne understøtte børnenes integration i og samhørighed med det danske samfund.
 • Dine danskkundskaber skal dokumenteres på et niveau, der som minimum svarer til en 9. klasses afgangseksamen.
 • Børnene skal passes i et røgfrit miljø.
 • Faaborg-Midtfyn Kommune skal have straffe- og børneattester på dig og børneattester på alle personer i husstanden over 15 år.
 • Bemærk i den private pasningsordning kan du ikke få et kommunalt tilskud til at passe dit eget barn.

Efter godkendelsesbesøget vil du i din e-boks modtage en endelig afgørelse af din ansøgning som privat pasningsordning i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Tilsyn, råd og vejledning

Kommunen fører tilsyn med forholdene i din private pasningsordning 1 gang om året. Ved tilsynet vurderer vi, om du fremmer børnenes læring via trygge læringsmiljøer, og om børnene gives mulighed for indflydelse og medbestemmelse. Derudover vurderer vi, om dine danskkundskaber er tilstrækkelige til at udvikle børnenes sproglige kompetencer, samt om du alene anvender navnet ”privat pasningsordning” som betegnelse for ordningen.

Kommunen kan tilbagekalde godkendelsen af en pasningsaftale, hvis det ved tilsynet vurderes, at din private pasningsordning ikke er tilrettelagt efter ovenstående krav.

Kommunen fører ikke tilsyn med det enkelte barn. Hvis et barn har vanskeligheder med trivsel, adfærd, sprog, motorik eller øvrige færdigheder, har du mulighed for at søge råd og vejledning på kommunens hjemmeside.

Du kan finde råd og vejledning her

Vikar i en privat pasningsordning

Hvis du i din private pasningsordning ønsker at have en vikar tilknyttet på din pasningsadresse, skal det være efter aftale med forældrene. Du skal selv træffe aftale med en vikar. Vikaren godkendes af kommunen efter følgende procedure:

 • Forældrene giver deres skriftlige samtykke til, i hvilke situationer vikaren må passe deres børn (ferie, sygdom og lignende). Samtykke skal gives på en vikarseddel, som kommunen har udarbejdet, eller det skal være indskrevet i den underskrevne pasningsaftale.
 • Du skal som privat pasningsordning sende det underskrevne dokument med sikker post til Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Kommunen indhenter børneattest på vikaren inden endelig godkendelse bliver fremsendt til din e-boks.

Har du spørgsmål til ordningen?

Har du spørgsmål til, hvordan du bliver godkendt som privat pasningsordning, er du velkommen til at henvende dig til Center for Opvækst og Læring på telefon 72 53 30 00.