Pasning af eget barn

Som forælder kan du få tilskud til at passe dit eget barn

Hvem kan få tilskud til at passe eget barn?

I stedet for en plads i et kommunalt dagtilbud kan du som forælder få tilskud til at passe dit barn selv. For at få tilskud til pasning af eget barn skal du opfylde følgende betingelser:

 • Du må ikke modtage offentlig overførselsindkomst eller have arbejdsindtægt i samme periode.
 • Perioden, hvor du passer dit eget barn, skal være mindst 26 uger og højest 1 år.
 • Der kan kun modtages tilskud for én periode til samme barn.
 • Når tilskudsperioden starter, skal dit barn være mindst 24 uger.
 • Når tilskudsperioden slutter, må dit barn maks. være 2 år og 11 måneder.
 • Du skal være biologisk forælder, adoptivforælder eller samlevende i husstanden.
 • Du skal have opholdt dig i Danmark i mindst 7 ud af de sidste 8 år. Dette gælder også for danske statsborgere, der i en årrække har opholdt sig uden for landet. (Andre EU/EØS borgere er ikke omfattet af denne betingelse.)
 • Du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle dit barns sproglige kompetencer i dansk. Dokumentation for tilstrækkelige danskkundskaber kan som minimum være en bestået 9.-klasseprøve i dansk, eller en tilsvarende dokumentation.
  Denne dokumentation skal, efter der er søgt om tilskud til pasning af eget barn, sendes med sikker post til Center for Opvækst og Læring.
  Ønsker du yderligere information om denne dokumentation, kan du kontakte Opvækst og Læring. (Andre EU/EØS borgere er ikke omfattet af denne betingelse)

Tilskuddets størrelse

I 2021 er tilskuddet 5.489 kr. pr. måned. Tilskuddet er skattepligtigt, og vi vil derfor bruge oplysningerne fra dit hovedskattekort.

Tilskuddet bliver indsat på din NemKonto, den sidste hverdag i den måned tilskuddet dækker.

Der kan maks. udbetales 3 tilskud til samme husstand på samme tid.

Sådan søger du om tilskud til pasning af eget barn

Ønsker du at søge om tilskud til pasning af eget barn, skal du søge digitalt via følgende link: Ansøgning om tilskud til pasning af eget barn.

Du kan tidligst søge om tilskud til pasning af eget barn 3 måneder før, dit barn skal passes.

Vær opmærksom på, at du skal søge i god tid inden starten af pasningen, da du ikke kan få tilskud fra før ansøgningstidspunktet.

Din ansøgning om tilskud til pasning af eget barn bliver færdigbehandlet senest 2 måneder efter, vi har modtaget ansøgningen.

Når tilskudsperioden slutter

Hvis du ønsker et pasningstilbud til dit barn, når tilskudsperioden slutter, skal du skrive dit barn på venteliste. Du skal skrive barnet op til en plads, senest 3 måneder før dit barn skal i pasning.

Du skal skrive dit barn op via Digital Pladsanvisning.

Har du spørgsmål til ordningen

Har du spørgsmål om tilskud til pasning af eget barn, er du velkommen til at henvende dig til Center for Opvækst og Læring, Pladsanvisningen på telefon 72 53 32 33.

Kontakt

Center for Opvækst og Læring

Telefon: 72 53 30 00

Send sikkert til Pladsanvisningen og dagtilbudsområdet

Har du som borger brug for at sende personfølsomme oplysninger til os, skal du sende via sikker digital post:

Send sikker post til Pladsanvisningen og dagtilbudsområdet         (åbner i nyt vindue)

Virksomheder skal skrive til Pladsanvisningen og dagtilbudsområdet via virksomhedens digitale postkasse på Virk.dk.

Send sikker post til Pladsanvisningen og dagtilbudsområdet via Virk.dk        (åbner i nyt vindue)