Oversigt over familieydelser

På borger.dk kan du læse alt om børnepenge, børnetilskud og børnebidrag.

Børnefamilier kan søge forskellige ydelser. Det kommer an på din situation, hvilke ydelser du kan få.

Læs om det hele på borger.dk