Dagpleje

Dagpleje er det primære pasningstilbud til børn fra 0-2 år og 11 mdr. Barnets sikre stabile base i det lille miljø.

Sådan skriver du dit barn op

Du skal skrive dit barn op til dagpleje via selvbetjeningsløsningen Digital Pladsanvisning. Du kan skrive dit barn op til pasning, når det er født.

Her kan du læse mere om reglerne for optagelse i et dagtilbud, og hvordan dit barn placeres på ventelisten.

Åbningstid

Dagplejen har en ugentlig åbningstid på 48 timer om ugen. De 48 timer er fordelt på hverdage mellem tidligst kl. 6.00 og senest kl. 18.00. Den enkelte dagplejer har dog individuelle åbningstider tilrettelagt efter forældrenes pasningsbehov.

Kombinationstilbud

Kombinationstilbud giver familier mulighed for at kombinere pasning i dagtilbud med pasning i private pasningsordninger.

Du kan læse mere om kombinationstilbud her

30 timers dagtilbud

30 timers dagtilbud er et tilbud til forældre, der er på barsels- eller forældreorlov. Du har ret til et 30 timers dagtilbud i det dagtilbud, som dit barn er indmeldt i, hvis du som forælder kan dokumentere, at du holder barsels- eller forældreorlov efter reglerne i barselsloven.

Du kan læse mere om 30 timers dagtilbud her.

Pris og tilskud

I 2019 koster en plads i dagpleje 2.662 kr. pr. måned. Juli måned er gratis. Hvis du har digital postkasse, vil du modtage din opkrævning der.

Du kan få søskendetilskud, hvis du har mere end et barn, der går i institution eller i SFO på en kommunal folkeskole. Du skal betale fuld pris for familiens dyreste plads og halv pris for de andre pladser. Du kan ikke få søskendetilskud til Friskole SFO.

Økonomisk fripladstilskud kan søges af forældre, hvor familiens samlede personlige indkomst ligger under 551.700 kr. om året i 2019. Med økonomisk fripladstilskud bliver din betaling for daginstitution mindre eller bortfalder helt.

Har du spørgsmål om dagplejen

Har du spørgsmål om dagplejen, eller hvordan du skriver dit barn på venteliste, er du velkommen til at kontakte Dagplejen på telefon 72 53 43 00 eller mail dagpleje@fmk.dk.

Dagpleje

Læs om hvordan vi i dagplejen arbejder med udviklingen af dit barn.

Læs om hvordan dit barn placeres på ventelisten.

Økonomisk fripladstilskud kan søges af forældre, hvor husstandens samlede indkomst ligger under 551.700 kr. om året.