Kombinationstilbud

Kombinationstilbud giver mulighed for at kombinere pasning i dagtilbud med pasning i private pasningsordninger

Kommunen skal tilbyde enlige forældre og forældrepar, hvor begge har et dokumenteret, arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid på hverdage, et kombinationstilbud.

Kombinationstilbud giver familier mulighed for at kombinere pasning i dagtilbud med pasning i private pasningsordninger.

Du kan kontakte pladsanvisningen på tlf. 72 53 32 33 for yderligere oplysninger om kombinationstilbud.