Forældrebestyrelser

Forældrebestyrelser er med til at præge det enkelte dagtilbuds værdier og pædagogiske retning.

Forældrebestyrelsens opgaver

Forældrebestyrelsen i dagtilbuddet har stor indflydelse på det enkelte dagtilbuds værdier og pædagogiske retning.

Forældrebestyrelsen fastsætter principper for institutionens arbejde, er med til at ansætte ledere i institutionen og inddrages i udarbejdelsen af de pædagogiske læreplaner. Desuden deltager repræsentanter fra forældrebestyrelsen ved tilsyn.

Er dit barn indskrevet i en selvejende institution, er det forældrebestyrelsen, der har driftsansvaret for institutionen og for den daglige kvalitet.

Regler for bestyrelsesarbejdet

Forældrebestyrelserne i kommunale institutioner arbejder med baggrund i en styrelsesvedtægt og en forretningsorden, hvor mål og rammer er beskrevet.

Forældrebestyrelser i kommunale institutioner

I de kommunale institutioner består forældrebestyrelserne af:

  • 5 repræsentanter valgt af og blandt forældre til børn i dagtilbuddet.
  • 2 repræsentanter valgt af og blandt det fastansatte personale i dagtilbuddet.

Der vælges en formand for bestyrelsen blandt forældrerepræsentanterne.

Forældrebestyrelse i Dagplejen

Der vælges én forældrebestyrelse for hele dagplejeområdet. Her vælges 7 forældrerepræsentanter og 4 medarbejderrepræsentanter.

Der er vedtaget en selvstændig styrelsesvedtægt for Dagplejen.

Forældrebestyrelser i selvejende institutioner

Selvejende institutioner er foreninger, der har deres egne vedtægter. Den enkelte institutions vedtægt beskriver bestyrelsens sammensætning, der kan være forskellig fra institution til institution.

Den selvejende institution indgår en driftsoverenskomst med kommunen, og det er kommunen, der anviser pladser. Forældrebestyrelsen i selvejende institutioner har driftsansvaret for institutionen og for den daglige kvalitet.

Forældrebestyrelser i private institutioner

Private daginstitutioner er foreninger eller lignende, der har deres egen vedtægt. Private institutioner optager selv børn på venteliste og har dermed ikke en aftale med kommunen om pladsanvisning.

I private institutioner har bestyrelsen driftsansvaret for institutionen og for den daglige kvalitet.

Vil du vide mere ...

Vil du vide mere om bestyrelsesarbejdet og lovgrundlaget, så kontakt Center for Opvækst og Læring på opvaekstoglaering@fmk.dk.

Principper for dagtilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune