Digitale dagtilbud

Læs mere om de nye digitale læringstiltag på dagtilbudsområdet.

Digital læring i dagtilbud

Målet er at understøtte visionen om den digitale kommune og udviklingsstrategiens ambition om at være vidensskabende på børne- og uddannelsesområdet.

Iht. budgetaftalen for 2015 er der afsat midler til et 3-årigt projekt med lancering af nyt netværk af digitale nøglemedarbejdere og indkøb af mediepakker til alle daginstitutioner.

Hvorfor er digital læring i dagtilbud vigtig?

Målsætningen er, at der i kommunens daginstitutioner igangsættes forsøg med anvendelse af interaktive læringsredskaber, således at:

  • Alle børn får adgang til tidssvarende digitale redskaber
  • Alle børn deltager i veltilrettelagte didaktiske læringsaktiviteter, hvor digitale redskaber anvendes i arbejdet med de 6 lovbestemte læreplanstemaer
  • Alle børn lærer at forholde sig nuanceret til de digitale medieindtryk, de møder i deres hverdag
  • At børn ikke blot oplever verden gennem teknologien, men lærer at anvende teknologien til at forstå, bearbejde, beskrive og handle i den verden, de lever i

Erfaringerne fra projektet vil danne udgangspunkt for formuering af en strategi for digital læring på dagtilbudsområdet.

Du kan finde inspirationsvideoer og få mere viden om arbejdet med digital læring i dagtilbud på vores nye hjemmeside.

Digital læring

På hjemmesiden finder du videoguides, viden og inspiration til arbejdet med digital læring i dagtilbud.