Kvalitet på dagtilbudsområdet

Udvikling af en kvalitetsstandard bringer os fra overordnede værdier til konkrete succeskriterier for god kvalitet i dagtilbuddene.

Kvaliteten i fokus

Kvaliteten er høj på kommunens dagtilbudsområde og skal fortsat videreudvikles ud fra konkrete og tydelige politiske mål og succeskriterier.

Den overordnede vision for kvaliteten i tilbuddene findes i kommunens udviklingsstrategi:

"Over de kommende år skal der særligt fokus på at udvikle tilbud til børn og unge med høj kvalitet og plads til kreativitet. Børn og unge skal vokse op med muligheder og tilbud, der matcher fremtidens udfordringer. Særlig vigtig i den forbindelse er målsætningen om, at alle unge i Faaborg-Midtfyn Kommune skal have en uddannelse. Overalt på børne- og ungeområdet skal der arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb, lederuddannelse og systematisk opfølgning på resultater."

Kvalitetsstandard med klare mål

I 2014 har Kommunalbestyrelsen godkendt en kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet, der sætter klare mål for den kvalitet der ønskes i de enkelte tilbud.

Kvalitetsstandarden sætter mål for arbejdet med:

  • læringsmiljøer
  • inklusion
  • tidlig forebyggende indsats
  • overgange fra dagpleje til institution - og fra institution til skole
  • ledelse
  • forældresamarbejde

Opfølgning via tilsyn

Kommunen er forpligtet til at føre tilsyn i dagtilbuddene og sikre, at de lever op til dagtilbudsloven og de rammer, som kommunerne har formuleret. Det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem de standarder, kommunalpolitikerne har formuleret, og den pædagogiske praksis i dagtilbuddene.

Kommunens tilsyn skal sikre, at arbejdet i den pædagogiske praksis lever op til kvalitetsstandarden, og at der foregår en løbende kvalitetsudvikling på fagområdet.

Børn på rutsjebane

Kvalitetsstandarden for dagtilbudsområdet er vedtaget af Kommunalbestyrelsen 10. juni 2014.