Pædagogiske læreplaner i dagtilbud

Alle dagtilbud skal lave pædagogiske læreplaner som et vigtigt skridt i at udvikle stimulerende læringsmiljøer for børnene

Nye læreplaner

Alle dagtilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune har fornyet de pædagogiske læreplaner som et vigtigt skridt i at udvikle stimulerende læringsmiljøer for børnene.

Dagtilbuddene indsender hvert andet år deres pædagogiske læreplaner til godkendelse i administrationen.

Faaborg-Midtfyn Kommune har høje forventninger til kvaliteten i dagtilbud, og vi har udarbejdet fælles målsætninger for børnenes læring inden for de seks temaer:

 • Barnets alsidige personlige udvikling
 • Sociale kompetencer
 • Sproglig udvikling
 • Krop og bevægelse
 • Natur og naturfænomener
 • Kulturelle udtryksformer og værdier

Dagtilbuddene udarbejder deres læreplaner i en fælles skabelon.

Kommunale- og selvejende dagtilbud kan hente skabelon og vejledning i Ledernes værktøjskasse på Infolet.

Formålet med den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan danner grundlag for en pædagogisk praksis, der lever op til lovgivningens intentioner om:

 • At bidrage til at styrke børnenes læring og udvikling generelt
 • At bidrage til, at der sættes fokus på børn med særlige behov
 • At bidrage til en mere systematisk tilgang til det pædagogiske arbejde
 • At bidrage til en større synlighed og deraf følgende involvering og dialog med forældre, Center for Opvækst og Læring og politikere
 • At bidrage til, at børnenes kompetencer ved skolestart styrkes

Uddannelse giver kvantespring inden for læreplaner

I 2013 og 2014 gennemførte vi et uddannelsesforløb for mere end 500 medarbejdere i dagtilbud om børns læring, og hvordan den pædagogiske praksis kan bidrage til, at alle børn lærer så meget, de kan.

Personalet udvikler gennem uddannelsen evnen til at sætte klare mål for det daglige pædagogiske arbejde, beskrive metoder samt evaluere systematisk på målene.

Uddannelsen har fokus på at koble teorien med situationer fra institutioner og en dagplejes hverdag. På den måde kan evalueringskulturen indarbejdes, så den giver mening for personalet og bedre læringsmiljøer til gavn for børnene.

1000fryd barn

Læringsstjernen er et pædagogisk udviklingsværktøj, som anvendes i alle dagtilbud.
Få en præsentation af læringsstjernen