Tilsyn og kvalitet i dagtilbud

Tilsyn sikrer, at forældre og børn får den service, Kommunalbestyrelsen har besluttet, og at tilbuddene lever op til lovgivningen.

Tilsyn

Kommunalbestyrelsen skal ifølge dagtilbudsloven føre tilsyn i alle dagtilbud i kommunen.

Tilsynet skal sikre:

  • At dagtilbuddet efterlever de mål og rammer, der er fastlagt af Kommunalbestyrelsen.
  • At dagtilbuddet efterlever lovens mål om at sikre alle børns læring, udvikling og trivsel.
  • At dagtilbuddet er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde.
  • Udvikling af fortsat høj kvalitet i dagtilbuddets kerneydelse.

Kvalitets- og tilsynsmodel

Tilsyn i Faaborg-Midtfyn Kommunes dagtilbud sker ud fra en kvalitets- og tilsynsmodel, der både kontrollerer kvaliteten og samtidig giver dagtilbuddet anvisninger til, hvordan kvaliteten kan videreudvikles.

Tilsyn i Faaborg-Midtfyn Kommunes dagtilbud omfatter; kommunale, selvejende og private daginstitutioner samt landsbyordninger og den kommunale dagpleje.

Kontakt

Vil du vide mere om kvalitets- og tilsynsforløb, opfølgning mv.
kontakt Opvækst og Læring på tlf 72 53 50 00