Værktøjskasse for private institutioner

Som privat institution har du brug for en række værktøjer til arbejdet med børn. Vi har samlet en oversigt her.

Godkendelseskriterier

Dagtilbudsloven er lovgrundlag for kommunale, selvejende og private dagtilbud.

Du kan finde den aktuelle lov her.

Som privat leverandør skal du opfylde kommunens kriterier for godkendelse.

Institutionen godkendes til et antal vuggestue- eller børnehavebørn. Det godkendte antal børn er det antal børn, der maksimalt kan være indskrevet på samme tid. Der er altså ikke tale om et gennemsnit af børn over året.

Faaborg-Midtfyn Kommune skriver om de private institutioner her.

Det er ligeledes et kriterie, at man arbejder med pædagogiske læreplaner i institutionerne, og at de godkendes.

Link til Læreplansskabelon og vejledning. Skabelonen kan fås som Word-fil ved henvendelse til Opvækst og Læring.

Har du spørgsmål til godkendelse af privat institution, kan du få råd og vejledning i Opvækst og Læring (dagtilbudsområdet) via mail opvaekstoglaering@fmk.dk eller telefon 72 53 30 00.

Børne og Ungepolitik, handleguide, beredskabsplan og underretninger

I arbejdet med børn og unge tager vi i Faaborg-Midtfyn Kommune udgangspunkt i relationerne omkring det enkelte barn.

Derfor har vi udarbejdet en Børne og Ungepolitik, der beskriver, hvordan vi arbejder med børn i kommunen.

Til arbejdet med børn med særlige behov er der udarbejdet en handleguide til brug for alle.

Kommunen har udarbejdet en beredskabsplan, der skal hjælpe i arbejdet med at beskytte børn og unge mod overgreb.

Har I et akut problem, kontaktes Opvækst og Læring på telefon 72 53 30 00 i arbejdstiden:

Mandag til onsdag kl. 8.00-15.30
Torsdag kl. 8.00-17.30
Fredag kl. 8.00-12.30

Denne telefon bliver altid svaret i de ovenstående tidsrum, hvor der viderestilles til vores dagvagt.

Hvis I skulle få brug for at kontakte os uden for almindelig arbejdstid (altså ud over de ovenstående tidsrum), skal I kontakte Politiet på tlf. 114. Derigennem kontaktes vores døgnvagt, som også kan tilkaldes. Det er således Politiet, der ringer til døgnvagten, som efterfølgende tager over ift. barnet og arbejder sammen med Politiet om, hvordan den konkrete situation håndteres.

Læs mere om beredskabsplanen.

Underretninger foretages ved at følge vejledningen i dette link.

Indsatsplaner for børn danner grundlag for det tidlige forebyggende arbejde. En god indsatsplan understøtter en systematisk, målfokuseret og didaktisk indsats omkring barnet. Find skabelon til indsatsplan her.

Støtteforanstaltninger for børn med særlige behov

Hvis dit barn ikke trives og udvikles i sit dagtilbud, yder kommunen forskellige former for støtte afhængig af barnets behov. Læs mere her.

Hvis en institution har arbejdet med indsatsplaner for et barn gennem en periode og vurderer, at barnet ikke trives og udvikles tilstrækkeligt med den støtte, institutionen kan yde, er der mulighed for at søge om ekstra støtte.

Ansøgningen skal sendes til Center for Opvækst og Læring på mailen opvaekstoglaering@fmk.dk

Du kan åbne ansøgningsskemaet her.

Ift. vurdering af skoleudsættelse kan I læse om udsat skolestart her.

Tilsyn og kvalitet

Kommunalbestyrelsen skal ifølge dagtilbudsloven føre tilsyn i alle institutioner i kommunen.

Læs mere om tilsyn.

Læs også vores kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet her.

Samarbejde og kontakt

Kontakt til Center for Opvækst og Læring, mail opvaekstoglaering@fmk.dk eller tlf. nr. 72 53 30 00.

Center for Opvækst og Lærings børnetelefon (her kan man henvende sig anonymt til en voksen) 20 60 20 02.

Oplysninger om fripladstilskud og søskenderabat samt frokostordninger kan fås ved henvendelse til Rikke Duus på telefon nr. 72 53 32 07.