Økonomisk fripladstilskud

Når du har et barn i dagtilbud, kan du søge økonomisk fripladstilskud for at få nedsat betalingen.

Økonomisk fripladstilskud

Hvis din families indkomst er under 576.800 kr. om året i 2021, har du mulighed for at søge økonomisk friplads, så du får betalt en del eller eventuelt hele udgiften til pasning.

Sådan søger du økonomisk fripladstilskud

Du kan søge økonomisk friplads via Digital Pladsanvisning. Når du har søgt, vil du inden for 14 dage modtage et brev fra Pladsanvisningen med svar på din ansøgning.

Hvis du får bevilget økonomisk friplads, vil tilskuddet gælde fra den efterfølgende måned. Hvis dit barn lige er startet i dagtilbud, og dit barn eller søskende ikke tidligere har haft et indmeldelsesforhold, og der ikke tidligere har været bevilget økonomisk friplads, kan du dog søge økonomisk fripladstilskud senest en måned efter og få økonomisk friplads for første måned.

Her gælder reglerne om økonomisk friplads

Du kan søge økonomisk fripladstilskud til:

  • Dagpleje
  • Vuggestue
  • Børnehave (kommunal, selvejende og privat)
  • Forårs SFO på kommunale skoler
  • SFO og SFO2 på kommunale skoler.

Du kan IKKE søge økonomisk fripladstilskud til:

  • Forårs SFO på friskoler
  • SFO på friskoler
  • Når du modtager tilskud til privat pasningsordning.

Går dit barn i SFO på en friskole, kan du henvende dig på skolen vedrørende eventuel nedsættelse af betalingen.

Indkomster der indgår i beregning af tilskuddet

Bor barnet sammen med begge forældre, er det forældrenes samlede aktuelle indtægt, der skal lægges til grund ved beregningen af økonomisk fripladstilskud.  

Hvis barnets forældre ikke lever sammen, er det den aktuelle indkomst hos den af forældrene, hvor barnet er tilmeldt folkeregistret, der skal anvendes ved beregning af økonomisk fripladstilskud. Er denne forælder gift eller har en samlever, skal ægtefællens eller samleverens indtægt medregnes ved beregningen af fripladstilskud. 

Hvis barnet bor mest hos den af forældrene, hvor barnet ikke har folkeregisteradresse, er det indkomsten hos denne forælder, der skal anvendes ved beregning af økonomisk fripladstilskud. Også her gælder det, at en ægtefælles eller samlevers indtægt skal medregnes ved beregningen af fripladstilskud.

Digital Pladsanvisning kan du beregne, om du er berettiget til økonomisk fripladstilskud.

Beregning af tilskuddets størrelse

Hvor meget du får i fripladstilskud, afhænger af husstandens samlede A-indkomst.

Er husstandens samlede indkomst under 576.800 kr., vil der være mulighed for at søge om økonomisk fripladstilskud. Hvis husstandens indkomst er under 185.701 kr., bortfalder betalingen helt.

Går dit barn i privat institution, kan du højest få økonomisk fripladstilskud svarende til prisen for en kommunal institution. Der kan være en egenbetaling, som du ikke kan få tilskud til.