Socialpædagogisk fripladstilskud

Du har mulighed for at søge om social- pædagogisk fripladstilskud. Læs om reglerne her på siden

Du kan søge om socialpædagogisk fripladstilskud, hvis dit barn har et særligt socialt eller pædagogisk behov for en dagtilbuds- eller SFO-plads og din økonomi står i vejen for barnets optagelse eller forbliven i tilbuddet.

Ifølge Dagtilbudslovens § 43 stk. 2 og § 63 stk. 4 skal kommunen give socialpædagogisk fripladstilskud til et barn i dagtilbud og fritidshjem / klubtilbud (SFO), når kommunen vurderer, at:

  1. barnets ophold i dagtilbuddet må anses for særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde OG
  2. betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud.

Begge betingelser skal være opfyldt, og der skal ved tildelingen altid ske en konkret og individuel vurdering af familiens og barnets situation.

Sådan søger du om socialpædagogisk fripladstilskud

Der kan først søges om socialpædagogisk fripladstilskud, efter at der er søgt om økonomisk fripladstilskud. Det er således den forældrebetaling, der er tilbage, efter fradrag af et eventuelt økonomisk fripladstilskud samt et eventuelt søskendetilskud, der kan ansøges om socialpædagogisk fripladstilskud til.

Til brug for behandling af socialpædagogisk fripladstilskud er der behov for indhentelse af udtalelse fra dagpleje, SFO, øvrige dagtilbud, sundhedsplejersker eller andre relevante fagpersoner med kendskab til barnet. Dette for at kommunen kan vurdere om barnets ophold i dagtilbuddet må anses for særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde. Barnets forældre skal give samtykke til indhentelse af udtalelse.

Der skal ved behandling af ansøgningen foretages en vurdering af om betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i dagtilbud.

For at kommunen kan vurdere dette, skal der udarbejdes økonomiskema over familiens indtægter og udgifter. Indtægter og udgifter skal dokumenteres med bilag.

Ansøgning om socialpædagogisk fripladstilskud skal sendes til Opvækst og Læring.

Ansøgningen skal sendes sikkert via borger.dk.

Hvor lang tid tager det at behandle ansøgningen?

Der må forventes en sagsbehandlingstid på 4 uger fra Opvækst og Læring har modtaget samtykkeerklæring til indhentelse af oplysninger samt dokumentation over indtægter og udgifter.

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. socialpædagogisk fripladstilskud, er du velkommen til at kontakte:

Anita Lagoni
Telefon 72 53 39 09