Familieydelser

Der findes forskellige familieydelser, som du enten får automatisk udbetalt eller kan søge om. Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler ydelserne til dig.

Børne- og ungeydelsen:

Børne- og ungeydelsen er et beløb, som du får for hvert af dine børn, indtil de fylder 18 år. Beløbets størrelse afhænger af dit barns alder og din og din eventuelle ægtefælles indkomst. Det er som udgangspunkt barnets mor, der får udbetalt børne- og ungeydelse. Du kan læse mere om børne- og ungeydelsen og få overblik over familieydelser og kommende udbetalinger her: 

Børnetilskud

Du får børnetilskud udbetalt hvert kvartal, når du opfylder betingelserne. Børnetilskuddet bliver udbetalt den: 

20. januar, 20. april, 20. juli og 20. oktober. 

Hvis en af datoerne falder på en helligdag eller i en weekend, bliver pengene udbetalt på hverdagen inden. 

Få overblik over dine familieydelser og kommende udbetalinger

Første gang du får børnetilskud, er i kvartalet efter, du opfylder betingelserne. 

Bidrag til børnefamilier

Som forældre har I pligt til at forsørge jeres barn. Hvis I ikke bor sammen, kan det være, at den ene af jer skal betale et bidrag til den anden. 
Læs mere om børnebidrag: 

Børnebidrag

Hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål om familieydelse, er der hjælp at hente på www.borger.dk/familieydelser - her kan du: 

  • få svar på de oftest stillede spørgsmål


  • søge om familieydelser


  • få hjælp til at betjene dg selv på nettet - fx hjælp til at udfylde din ansøgning


Du kan også kontakte Udbetaling Danmark, som står for udbetaling  af ydelserne til dig: 

Kontakt Udbetaling Danmark