Information om situationen i Ukraine

Her kan du læse om, hvordan Faaborg-Midtfyn Kommune hjælper i den nuværende situation.

Det kommunale ansvar

Vi har som kommune et ansvar og en forpligtigelse til at tage imod de flygtninge fra Ukraine, som bliver visiteret til kommunen fra Udlændingestyrelsen, når de har fået opholdstilladelse i Danmark. Faaborg-Midtfyn Kommune samarbejder med de danske myndigheder, herunder særligt Udlændingestyrelsen, om, hvordan vi kan hjælpe de flygtninge, som kommer til kommunen.

Folketinget har vedtaget en ny særlov, som gør det muligt for kommunerne at hjælpe ukrainske flygtninge, der har fået opholdstilladelse og er blevet visiteret til kommunen, med at finde bolig, job, skole og dagtilbud og modtage ydelser og tilbud om danskundervisning mv.

Arbejdet med at behandle ansøgninger om opholdstilladelser og fordele flygtningene i kommunerne er statens opgave, ikke kommunernes. Flygtningene bliver visiteret til kommunerne når de har fået opholdstilladelse. Vi har således ikke indflydelse på antal eller lignende, der vil kunne komme til Faaborg-Midtfyn Kommune. Men vi arbejder på højtryk for bedst muligt at hjælpe de borgere, der kommer hertil, inden for de rammer vi som kommune har.

Udbetaling af penge til ukrainske flygtninge, der bor hos en værtsfamilie i Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune har besluttet at udbetale penge til de ukrainske flygtninge, der bor hos en værtsfamilie i kommunen, og har søgt om opholdstilladelse. Ordningen gælder pr. 29. marts 2022.

Udbetalingen udgør 100 kr. pr. voksen pr. døgn og 50 kr. pr. barn under 18 år.

Udbetalingen sker bagud en gang ugentlig.

Betingelser for udbetaling:

  • Den ukrainske borger har søgt om opholdstilladelse, eller kan dokumentere, at de har booket en tid ved Udlændingestyrelsens Borgerservice til udfyldelse af ansøgning om opholdstilladelse
  • Den ukrainske borger opholder sig i Faaborg-Midtfyn kommune.

Borgerne kan henvende sig i borgerservice i Ringe, Lindevej 5, 5750 Ringe på torsdage mellem 10.00-15.00, hvor de skal medbringe følgende dokumentation:

  • Pas (både borger og evt. børn) – hvis de ikke har pas, så skal de medbringe anden form for identifikationsmiddel
  • Bekræftelse på, at der er søgt om opholdstilladelse, eller dokumentation for, at de har booket en tid ved Udlændingestyrelsens Borgerservice til udfyldelse af ansøgning om opholdstilladelse.
  • Evt. bekræftelse fra værtsfamilie på, at borger opholder sig ved dem i Faaborg-Midtfyn Kommune

På grund af Kr. Himmelfartsdag torsdag d. 26. maj rykkes denne udbetalingsdag til onsdag d. 25. maj fra kl. 10-15.

Hjælp til ukrainske statsborgere

De danske myndigheder har lanceret en fælles hjemmeside, hvor borgere kan finde information i forbindelse med krigen i Ukraine. Der er informationer på både dansk, engelsk og ukrainsk:

https://kriseinformation.dk/

Udlændingestyrelsen og SIRI har grundet den særlige situation i Ukraine lavet denne informationsside målrettet ukrainske statsborgere. Formålet med siden er at give relevante oplysninger til ukrainske statsborgere, der enten er i Danmark eller som ønsker at komme til Danmark, om bl.a. muligheden for at bevare eller få opholdstilladelse. Siden vil løbende blive opdateret og udbygget med relevant information: 

www.nyidanmark.dk/ukraine 

Ansøg om opholdstilladelse

På ovenstående link kan du også finde ansøgningsskemaet til at søge opholdstilladelse i Danmark efter den nye særlov. Ansøgningsskemaet kan findes på hjemmesiden under overskriften ”Hvordan søger jeg om opholdstilladelse efter særloven?”.

Hvis du eller en du kender har brug for hjælp til at udfylde ansøgningsskemaet, kan du sende dit navn og telefonnummer til lwest@fmk.dk. Så vil du herefter blive ringet op af kommunens medarbejder.

Sådan kan du hjælpe

For at kommunen kan hjælpe ukrainske flygtninge med at finde bolig, få adgang til arbejdsmarkedet og samt modtage ydelser, skal vedkommende have fået opholdstilladelse og være visiteret til kommunen. 

Regeringen har indgået en aftale med et bredt politisk flertal, der sikrer, at kommunerne fortsat kan tilbyde indkvartering og forplejning til fordrevne mennesker fra Ukraine. Den politiske aftale sikrer flertal til et nyt aktstykke, der trådte i kraft den 5. april. Dette aktstykke giver fortsat hjemmel til kommunerne i tiden frem til en lovændring, som hastebehandles i Folketinget efter påske. 

Hvis du som borger ønsker at bidrage med hjælp, såsom at tilbyde indkvartering eller være kontaktperson for ukrainske flygtninge, har vi oprettet to mailadresser, som du kan skrive til med oplysning om den hjælp, du har lyst at bidrage med. Så kontakter vi dig igen, hvis vi får brug for din hjælp.

Hvis du vil skrives på Faaborg-Midtfyn Kommunes liste, kan du skrive til:

Tanja: takja@fmk.dk eller Lone: lwest@fmk.dk

Røde Kors hjemmeside kan du læse mere om de muligheder, du har for at hjælpe og støtte de ukrainske flygtninge. 

Dansk Flygtningehjælp har også oprettet en hotline, hvor du kan få svar på, hvordan du kan hjælpe de ukrainere, der kommer til Danmark. https://drc.ngo/da/vores-arbejde/ydelser-og-losninger/integration-i-danmark/ukraine-hotline/ 

Du kan også finde information hos andre organisationer, som f.eks.:

https://msf.dk 
 
https://www.noedhjaelp.dk/stoet/ukraine-familier-flygter 

Skole- og dagtilbud


Undervisning til ukrainske børn:

Ukrainske børn tilbydes undervisnings i kommunens modtagerklasser, når de er mellem 6-17 år. Hvis du vil indskrive dit barn i skole, skal du kontakte kommunens to-sprogskonsulent Mik Højlund Fabricius mihef@fmk.dk 

For at dit barn kan modtage undervisning, skal du kunne vise dokumentation for, at du har ansøgt om asyl. 

Dagtilbud til ukrainske børn:

Ukrainske børn  mellem 0 – 5 år kan optages i et dagtilbud, når de får henvist en plads gennem pladsanvisningen. Kontakt pladsanvisningen på Digital Pladsanvisning

Har du spørgsmål til Digital Pladsanvisning, er du velkommen til at kontakte Pladsanvisningen i Opvækst og Læring på telefon 72 53 32 33.

Krise hotline til borgere ukrainsk statsborgerskab eller tilknytning til Ukraine

Region Syddanmarks psykiatriske akutmodtagelse står klar med en krisehotline, hvor borgere med ukrainsk statsborgerskab eller anden tilknytning til Ukraine, som bor i Syd- og Sønderjylland og på Fyn, kan få akut krisehjælp:

https://regionsyddanmark.dk/om-region-syddanmark/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2022/februar/psykiatrien-i-region-syddanmark-opretter-krisehotline-i-forbindelse-med-krigen-i-ukraine 

Spørgsmål og svar

Dansk Flygtningehjælp har oprettet en side med spørgsmål og svar om, hvordan situationen i Ukraine håndteres i Danmark. Det handler f.eks. om hvilke rettigheder ukrainske statsborgere har i Danmark, og hvad man kan gøre for at hjælpe i den nuværende situation. Situationen ændrer sig hele tiden, og Dansk Flygtningehjælp vil løbende opdatere siden med ny information: 

Digitalt dagtilbud for Ukrainske førskolebørn

UNICEF har i samarbejde med Ukrainske ministerium for undervisning lanceret den digitale platform ”Numo”. Numo tilbyder læringsaktiviteter, målrettet bl.a. ukrainske børn i alderens 3-6 år. Målet er at hjælpe forældre til at give deres børn en pause fra krigens rædsler og skabe et frirum og et fællesskab gennem de digitale pædagogiske aktiviteter. Tjenesten er gratis.
Se Online kindergarten NUMO

Guide til flygtningeforældre

Forældreguiden er et selvhjælpsværktøj, som er udviklet til flygtningeforældre. Guiden anvendes under flugten, i asylfasen og efter at man som familie har fået ophold i Danmark. Forældreguiden har fokus på en positiv understøttelse af forældrerollen og har til hensigt at styrke trivslen hos forældre, hvis forældrekapacitet kan være svækket som følge af traumatiserende oplevelser:
https://www.rodekors.dk/vores-arbejde/roede-kors-asyl/eksperter-og-viden-i-asyl/foraeldreguiden