Barsel og orlov

Afhængig af om du er arbejdstager, selvstændig eller ledig gælder der forskellige regler for, om du kan få barselsdagpenge.

Fold alle ud

Barselsdagpenge

Du og barnets anden forælder har ret til at holde barselsorlov, når I får et barn. De fleste kan få barselsdagpenge under orlov i stedet for den indkomst, der ellers ville have været gældende. Det er din situation, der afgør, om du kan få barselsdagpenge.

Du kan læse mere om barselsorlov og barselsdagpenge på borger.dk.

Orlov og barsel - Barselsdagpenge

Se, hvad der gælder særligt for dig, hvis du er:

Lønmodtager

Ledig

Selvstændig

Studerende med job eller nyuddannet

Adoptant

Hvis dit barn bliver alvorligt syg, kan du i nogle tilfælde søge om dagpenge. Læs mere om:

Dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn

Hvis du har brug for hjælp

Det er Udbetaling Danmark, der står for udbetaling af barselsdagpenge til borgeren eller refusion til arbejdsgiveren.

Har du spørgsmål om barselsdagpenge, er der hjælp at hente på:

Borger.dk/barselsdagpenge

Her kan du:

• få svar på de oftest stillede spørgsmål
• se, hvilke frister du skal huske
• gå til Min barsel - en personlig side for borgeren.

Du kan også kontakte Udbetaling Danmark:

Se kontaktoplysninger for barselsdagpenge.