Barselsdagpenge

Er du i arbejde, har du sandsynligvis ret til barselsdagpenge, når du går på barsel.

Det er ikke din kommune der står for barselsdagpenge, men Udbetaling Danmark

  • De fleste kan få barselsdagpenge under orlov i stedet for den indtægt der ellers ville have været gældende.
     
  • Det er din situation, der afgør, om du kan få barselsdagpenge. 

  • Du kan læse mere om barselsdagpenge og orlov på borger.dk

Du kan også kontakte Udbetaling Danmark, som står for udbetaling af ydelserne til dig: 

Kontakt Udbetaling Danmark