Frivillige grupper

Civilsamfundets opbakning til integrationen i kommunen.

Der har siden første herkomst af flygtninge til Faaborg-Midtfyn Kommune (FMK) været opbakning og initiativ fra civilsamfundet til at støtte op om integrationen. Noget er opstået spontant og dernæst henvendelse til FMK, men der er også etableret kontakt via formidlet og organiseret samarbejde med fx Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp (Frivillignet).

Aktive borgere i FMK

Frivillige organisationer og aktive borgere i FMK har i mange år hjulpet flygtninge med at opbygge netværk og indgå i socialt samvær. Sideløbende med det stigende antal nye borgere med flygtningebaggrund er der såvel i hele Danmark som i FMK imidlertid opstået en større folkelig bevægelse af aktive borgere, grupper og frivillige organisationer, der ønsker at støtte op omkring modtagelse og integration af de nye borgere i lokalsamfundet. Med de mange nye initiativer på området opleves der et øget behov for samarbejde, vidensdeling og koordinering mellem såvel de kommunale som frivillige kræfter for at sikre de bedste vilkår for vellykket integration af kommunens nye borgere. 

Kommissorium

FMK har startet Integrationsnetværket som en styrkelse af samarbejdet og samspillet med civilsamfundet. Fokus er ene og alene på flygtningen, integrationen og fællesskabet herom. 

Integrationsnetværket er struktureret i et egentligt kommissorium

Læs kommissorium

Intentionen med Integrationsnetværket er at opnå en flersidet effekt af den kommunale og civile integrationsindsat og de virkemidler som ligger og venter på at blive formaliseret og løftet til virkelighed.

For at underbygge et stadig stigende behov for at se nytænkende og konstruktivt på samspillet mellem civilsamfundet og den kommunale sektor, tilsigtes Integrationsnetværket at blive løbende udbygget.