Bliv aflastningsfamilie

En aflastningsfamilie skal give barnet stabile og trygge rammer samt støtte barnets udvikling.

En aflastningsfamilie har lyst og overskud til at modtage et barn typisk hver anden eller tredje weekend. En aflastningsfamilie har ofte samme rolle som bedsteforældre, onkler, tanter eller venner har i andre familier.
 

Hvad skal I overveje?

  • Der er altid en god grund til, at et barn har brug for en aflastningsfamilie. Det er vigtigt at tænke over, at børnene har forskellige baggrunde med forskellige sociale problematikker eller måske et handicap.
  • I skal have plads, tid og lyst til at invitere et barn ind i jeres familiefællesskab og integrere barnet i jeres almindelige weekendliv.
  • En aflastningsopgave kan strække sig over flere år, og I bliver derfor vigtige personer i barnets liv.
  • En aflastningsopgave kan stoppe i utide. Enten fordi forældrene siger fra, eller fordi socialrådgiveren vurderer, at behovet ikke længere er til stede. Det kan være svært at sige farvel til et barn, som man er kommet tæt på, især hvis man ikke er enig i beslutningen.
  • I skal tænke over, hvordan det vil påvirke jeres egne børn at få et fremmed barn ind i familien og det er vigtigt, at I involvere dem og lytter til deres holdning til det.
  • I skal være indstillet på at samarbejde med barnets forældre, socialrådgiveren og familieplejekonsulenten.

Kontakt

Familieplejekonsulent
Susanne Nim Jensen
72 53 49 80

Familieplejekonsulent
Hanne M. Mortensen
72 53 32 94